odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: luty 2016

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 Kodeksu karnego? Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta stypizowane w art. 192 Kodeksu karnego należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z § 1  powyższego przepisu prawnego za popełnienie owego czynu zabronionego,Czytaj więcej →

W Wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta Zgodnie z art. 192 § 1 Kodeksu karnego: „Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Powyższa regulacja prawna nie określa w sposób precyzyjny podmiotu – sprawcy przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta. Ustawodawca wskazuje podmiot jedynieCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza pełniącego obowiązki zawodowe Lekarz z racji pełnionej w społeczeństwie funkcji ma szczególny obowiązek udzielenia pomocy osobie zagrożonej, tj. takiej która w danej chwili potrzebuje pomocy medycznej, z uwagi na to, iż jej życie lub zdrowie jest zagrożone. Podstawy prawnej, szczególnego obowiązku udzielenia pomocy przez lekarza, należy upatrywać w dobrowolnie przyjętym przez niegoCzytaj więcej →

Odpowiedzialność karna lekarza w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego Osoby wykonujące zawód lekarza ponoszą odpowiedzialność karną za popełnienie błędu lekarskiego na zasadach ogólnych. Zasadami ogólnymi są zasady, które skierowane do ogółu społeczeństwa. Wobec tego należy zauważyć, że zasady te dotyczą każdego, a ich naruszenie może się wiązać z poniesieniem odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność karna będzie uzasadniona, jeżeliCzytaj więcej →

Zasiłek chorobowy za wypadek w pracy   Osobom, które uległy wypadkowi przy pracy i objęte są ubezpieczeniem wypadkowym – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przysługują z tego tytułu odszkodowanie, które niejako wynagrodzą im okres czasu, podczas którego nie byli zdolni do wykonywania pracy. Zgodnie z „ustawąCzytaj więcej →

Błąd medyczny okołoporodowy Błąd medyczny przy porodzie może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Narodzonemu dziecku przysługują odszkodowanie z tytułu szkody na osobie. Błąd medyczny przy porodzie powoduje, że poród dziecka przebiega z komplikacjami. Narodzone dziecko posiada zdolność prawną, a zatem i sądową. Może być ono podmiotem praw oraz stroną w procesie. Przedstawicielem ustawowymCzytaj więcej →

Zadośćuczynienie za śmierć dziecka – kiedy i komu przysługuje? Śmierć dziecka przy porodzie jest przykładem następstwa błędu medycznego. Wspomniane zdarzenie wywołuje cierpienie rodziców. Z tego tytułu przysługuje im stosowne roszczenie wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Zadośćuczynienie za śmierć dziecka jest rekompensatą pieniężną, której główny cel polega na złagodzeniu doznanych i odczuwanych cierpień psychicznych i fizycznychCzytaj więcej →

Nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu – kiedy i komu przysługuje odszkodowanie? Błędy lekarskie przy porodzie mogą mieć różną postać. Tytułem przykładu można wskazać na nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu. Błędy lekarskie przy porodzie prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia matki lub dziecka. Z tytułu szkody na osobie wymienionym podmiotom przysługują roszczenia odszkodowawcze.Czytaj więcej →

Opóźnianie wykonania cięcia cesarskieg Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego jest częstym przykładem błędu okołoporodowego. W tego typu przypadkach matce i dziecku przysługują roszczenia względem podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Opóźnianie wykonania cięcia cesarskiego może doprowadzić do powikłań i pogorszenia się stanu zdrowia matki lub dziecka. Zostaje ono uznane za błąd medyczny, jeżeli postępowanie personelu było obiektywnie nieprawidłoweCzytaj więcej →

Złamany obojczyk noworodka Złamany obojczyk noworodka jest jednym z najczęściej stwierdzanych błędów medycznych przy porodzie. W razie wystąpienia błędu medycznego dziecku przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie za złamany obojczyk jest świadczeniem pieniężnym, które służy pokryciu kosztów leczenia noworodka. Wysokość należnej kwoty zostaje ustalona na podstawie wielkości szkody na osobie spowodowanej błędem medycznym. bezpłatna konsultacja prawna Złamany obojczykCzytaj więcej →

1 2 3