kancelaria odszkodowawczaHome
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Luty 2016

  Odszkodowanie za wypadek przy pracy Każdy z nas spędza dużą część dnia w pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W zależności od charakteru pracy możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki przy pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że przy wykonywaniu każdej pracy może dojść do wypadku.  Wypadek zawsze zmienia życie pracownika. Jeżeli pracownik zostałCzytaj więcej →

Świadczenie rehabilitacyjne dla pracownika przy wypadku w pracy Wypadek przy pracy. W zależności od jej charakteru – może wywołać u pracownika bardzo rozległe urazy, których konsekwencje również mogą być zróżnicowane. Począwszy od zwichniętego nadgarstka do skomplikowanego otwartego złamania. Rodzaj urazu, jakiego doznał pracownik determinuje okres czasu, w którym nie będzie on zdolny do pracy i podczasCzytaj więcej →

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych W pracy większość z pracowników zazwyczaj spędza prawie połowę dnia, bo około aż 8 godzin dziennie. W zależności od charakteru pracy, jaka jest przez nas wykonywana, możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki, które mogą zdarzyć się w pracy lub też cierpieć na choroby zawodowe.Czytaj więcej →

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres i wysokość Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu. Ubezpieczenie OC rolnika pełni rolę kompensacyjną i gwarancyjną. Zapewnia ono osobie poszkodowanej możliwość skutecznego ubiegania się o należne odszkodowanie. Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe, co wynika z art. 47 ust. 1 ustawyCzytaj więcej →

Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym? Lekarze i personel medyczny opiekujący się kobietą ciężarną powinni posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie położnictwa oraz wykazać się szczególną starannością wymaganą od lekarza jako fachowca w swojej dziedzinie. Wynika to m.in. z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza iCzytaj więcej →

Odpowiedzialność cywilna lekarza i szpitala za błędy medyczne popełnione przy porodzie Kobiety w okresie ciąży oraz w trakcie porodu powinny być otoczone staranną opieką ze strony lekarzy, pielęgniarek, szpitali oraz przychodni. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których z uwagi na nienależytą staranność personelu medycznego dochodzi do popełnienia błędów medycznych. Błędy medyczne popełnione przy porodzie teCzytaj więcej →

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy W przypadku, gdy dziecko na skutek błędu lekarzy rodzi się niepełnosprawne matce i dziecku należy się  zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta . Zadośćuczynienie – dziecko może żądać Dziecko może żądać: na podstawie art. 445 § 1 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,Czytaj więcej →

Zabezpieczenie roszczenia pacjenta Wniosek do Sądu o zabezpieczenie roszczenia pacjenta w sprawie o odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego Sprawy sądowe o odszkodowanie wynikłe z błędu lekarza trwają stosunkowo długo, dlatego też warto złożyć w trakcie postępowania sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia. W trakcie toczącego się postępowania sąd zazwyczaj dopuszcza dowód z opinii biegłych, niejednokrotnie zCzytaj więcej →

Błąd medyczny podczas operacji plastycznych Ostatnio powszechnym zjawiskiem jest poprawianie swojej urody w różnego rodzaju klinikach. Z uwagi na dużą ilość tego typu zabiegów pojawia się więcej niezadowolonych z efektów przeprowadzonego zabiegu klientów, ale też i takich, których stan zdrowia się pogorszył po przeprowadzeniu operacji plastycznej. Coraz częściej odnotowuje się zatem błędy medyczne podczas operacji plastycznych. bezpłatnaCzytaj więcej →

Renta alimentacyjna z OC sprawcy wypadku Podstawy prawnej dochodzenia renty Osób uprawnionych do uzyskania renty Przesłanek i podstaw jej uzyskania Sposobu ustalenia wysokości renty alimentacyjnej Czasu trwania renty alimentacyjnej Praktycznych aspektów dochodzenia świadczenia bezpłatna konsultacja prawna Podstawy prawne dochodzenia renty alimentacyjnej z OC sprawcy wypadku Podstawą prawną dochodzenia renty alimentacyjnej jest art. 446 § 2Czytaj więcej →