odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: maj 2016

Tragiczny w skutkach błąd medyczny – śmierć matki po porodzie Naruszenia przy porodzie bywają poważne w skutkach. Zagrażają nie tylko zdrowiu matki i dziecka, lecz także ich życiu. Poniżej przedstawiona historia dwojga małżonków pokazuje, jak jeden tragiczny w skutkach błąd medyczny doprowadził do śmierć matki przy porodzie  i zniszczyć życie reszcie rodziny. Kobieta pracowała, jako nauczycielkaCzytaj więcej →

Po odszkodowanie do Sądu czy na Komisję – gdzie zgłaszać błędy medyczne? Błędy medyczne okołoporodowe można zgłaszać zarówno przed Wojewódzka Komisja ds. Nadarzeń Medycznych jaki i przed Sądem. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lubCzytaj więcej →

  Pacjent ma prawo wiedzieć. Obowiązek informacyjny lekarza Pacjent posiada szereg praw, z którymi są skorelowane obowiązki lekarza. Jednym z nich jest obowiązek udzielenia pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wiedzieć wszystko na temat swojego stanu zdrowia, natomiast lekarz ma obowiązek udzielić pacjentowi wszystkich informacji dotyczących sposobu leczenia, przepisywanych leków i planowanych zabiegów. NienależyteCzytaj więcej →

  Odpowiedzialność lekarza za szkody na zdrowiu pacjenta – czy wystarczy uprawdopodobnienie? Pacjent jako strona powodowa w procesie wytoczonym przeciw lekarzowi dochodzi naprawienia szkody na zdrowiu i to na nim spoczywa ciężar dowodu. Bardzo rzadko zdarza się, aby pacjent dysponował takimi rodzajami dowodów, które jednoznacznie i w absolutnie pewny sposób wykazywałyby istnienie związku przyczynowego. MusiCzytaj więcej →

Błąd medyczny – za co odpowiada lekarz? Błąd w sztuce lekarskiej może pociągać za sobą nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale również karną. Wtedy zakres błędu jest nieco szerszy niż błąd diagnostyczny i medyczny. Należy zatem zadać sobie pytanie: czym jest błąd medyczny i za co odpowiada lekarz? W świetle art. 160 Kodeksu karnego (dalej jako k.k.)Czytaj więcej →

  Błąd diagnostyczny może prowadzić do nieprawidłowego leczenia Błąd diagnostyczny lub nieprawidłowe rozpoznania choroby przez lekarza może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet zgon pacjenta. Błąd w sztuce lekarskiej jest utożsamiany głównie z błędem diagnostycznym lub terapeutycznym, czyli nieprawidłowym leczeniem pacjenta, na przykład nieodpowiednie wykonanie zabiegu operacyjnego. Niemniej, jak stwierdził Sąd Apelacyjny w KatowicachCzytaj więcej →

Odszkodowanie za amputację nogi Odszkodowanie za amputację nogi jest problematyczne pod tym względem, że nie do końca wiadomo, ile powinno wynosić. Swoisty „cennik” nie istnieje, a wysokość sumy pieniężnej przyznanej tytułem odszkodowania zależy w dużej mierze od tego, jak zostanie poprowadzone postępowanie dowodowe przed sądem, czyli jaką wysokość szkody udowodni poszkodowany (powód). Sprawy o odszkodowanieCzytaj więcej →

Odszkodowanie za amputację dłoni Odszkodowanie za amputację dłoni to nie tylko jednorazowa kwota przyznawana na żądanie poszkodowanego na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Rekompensata trwałej szkody, jaką jest utrata dłoni, powinna obejmować również rentę zasądzaną na podstawie art. 444 § 2 k.c. oraz zadośćuczynienie należne poszkodowanemu na mocy art. 445 k.c. Pamiętaj, żeCzytaj więcej →

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: kiedy i komu wypłaca odszkodowanie? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał głównie z myślą o poszkodowanych i o nierzetelnych ubezpieczonych, którzy nie wypełniają należycie obowiązku posiadania ubezpieczenia. Zasady jego działalności zostały przedstawione w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczeniowy Fundusz GwarancyjnyCzytaj więcej →

Renta na rzecz poszkodowanego dziecka Zwiększenie wydatków wynikające z pogorszenia szans na poprawę zdrowia, pozostającego w związku z zawinionym zaniechaniem lekarza, uzasadnia zasądzenie renty na rzecz poszkodowanego dziecka (wyr. Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 37/09) Małoletni powód po urodzeniu się w sierpniu 1997 r. pozostawał pod opieką lekarzy pediatrów. WCzytaj więcej →

1 2