Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Listopad 2016

Powikłania w ciąży Nar­o­dziny dziecka powinny należeć do najszczęśli­wszych chwil w życiu rodz­iców. Mogą jed­nak przerodzić się w kosz­mar, jeżeli na skutek nieza­pewnienia odpowied­niej opieki medy­cznej lub naruszenia zasad bez­pieczeństwa dojdzie do trwałego uszczer­bku na zdrowiu, śmierci dziecka bądź matki. Za powikłania w ciąży będące błędem medycznym nalezy Ci się odszkodowanie. Urazy okołoporodowe są olbrzymią tragediąCzytaj więcej →