odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: listopad 2016

Powikłania w ciąży Nar­o­dziny dziecka powinny należeć do najszczęśli­wszych chwil w życiu rodz­iców. Mogą jed­nak przerodzić się w kosz­mar, jeżeli na skutek nieza­pewnienia odpowied­niej opieki medy­cznej lub naruszenia zasad bez­pieczeństwa dojdzie do trwałego uszczer­bku na zdrowiu, śmierci dziecka bądź matki. Za powikłania w ciąży będące błędem medycznym nalezy Ci się odszkodowanie. Urazy okołoporodowe są olbrzymią tragediąCzytaj więcej →