Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Kwiecień 2017

Urazy kości noworodka przy porodzie powstają w sposób mechaniczny. Dochodzi do nich podczas trudnego porodu zazwyczaj na skutek użycia nadmiernej siły przez personel medyczny.  Urazy kości noworodka przy porodzie występują z częstością 6 – 8 na 1000 porodów. Najczęściej są to urazy w postaci: pęknięcia kości czaszki, złamania obojczyka lub złamania kości kończyn. Aby potwierdzić złamanie zalecaCzytaj więcej →

Sepsa u noworodków – czynniki ryzyka Sepsa u noworodków w każdym przypadku stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia wrodzonego u noworodka są: zakażenia okolicy moczowo-płciowej matki w ciąży kolonizacja czynnikami patogennymi okolicy moczowo-płciowej ciężarnej (GBS – paciorkowiec grupy B) infekcja ciężarnej (np. angina, ospa wietrzna) stan zapalny błon płodowych przedwczesne odejścieCzytaj więcej →

Sepsa u noworodków – objawy Sepsa u noworodków może charakteryzować się niejednoznacznymi objawami.  U noworodków występuje tendencja do uogólniania zakażenia. Z tego względu sepsa u noworodków bez ustalonej lokalizacji narządowej zdarza się w tej grupie wiekowej częściej niż w innych. Im mniej dojrzały noworodek, tym bardziej należy liczyć się z ryzykiem sepsy. Noworodki nie mają objawów specyficznychCzytaj więcej →