Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Czerwiec 2017

Tachykardia u noworodka Tachykardię u płodu można zidentyfikować podczas porodu, dzięki prowadzeniu śródporodowego zapisu KTG. Zasadniczym celem monitorowania śródporodowego jest rozpoznanie przez lekarza objawów niedotlenienia wewnątrzmacicznego w czasie, gdy nie powoduje ono jeszcze nieodwracalnych zmian w organizmie dziecka. Generalnie, tachykardię u noworodka rozpoznaje się, gdy częstotliwość rytmu serca wynosi >180/min. Brak reakcji lekarza, czy położnej na pojawienie się wczesnych sygnałów alarmowych, które Czytaj dalej »

Endoproteza – pacjencie, jak dużo wiesz o metalozie i wadliwych implantach Endoproteza – pacjencie, jak dużo wiesz o metalozie i wadliwych implantach? Endoproteza jest wszczepiana operacyjnie do organizmu, celem zastąpienia lub wspomagania utraconej funkcji narządu. Endoprotezy, które zastępują narządy ruchu sprawiły w ostatnim czasie wiele kłopotów… Zastosowanie endoprotezy wiąże się z ryzykiem powikłań. Niestety, decyzja Czytaj dalej »

Nadciśnienie indukowane ciążą Nadciśnienie indukowane ciążą może pojawić się u kobiety, która dotychczas nie miała jakichkolwiek problemów z nadciśnieniem. Nadciśnienie zazwyczaj pojawia się po 20 tygodniu ciąży. Mamy do czynienia z nadciśnieniem, gdy wartość ciśnienia tętniczego jest równa lub wyższa niż 140/90. Nadciśnienie tętnicze stwarza zagrożenie dla matki i płodu. Wartość ciśnienia tętniczego wyższa niż 140/90 Czytaj dalej »

Błąd medyczny – fatalna pomyłka podczas przeszczepu Błąd medyczny oznacza działanie personelu medycznego niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Pacjentka ze względu na niewydolność nerek została zakwalifikowana do przeszczepu. Przeszczep nerki był dla pacjentki nadzieją na lepsze życie. Niestety, podczas operacji doszło do pomyłki… Zespół chirurgów pobrał nerki od zmarłego dawcy z grupą krwi Czytaj dalej »