Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Lipiec 2017

Oksytocyna – powikłania przy porodzie Najbardziej popularną metodą indukcji porodu jest dożylny wlew rozcieńczonego roztworu oksytocyny. Oksytocyna jest szybko usuwana z organizmu (okres półtrwania wynosi 3-6 minut), w razie zaobserwowania nadmiernej stymulacji mięśnia macicy i zatrzymania wlewu wyraźne osłabienie czynności skurczowej następuje w ciągu 15-20 minut. Wskazaniem do zastosowania oksytocyny jest potrzeba indukcji porodu w przypadku stwierdzenia dojrzałej szyjki. Oksytocynę najczęściej Czytaj dalej »

Indukcja porodu – najczęstsze błędy lekarzy W tym artykule opiszemy jak właściwie przygotować rodzącą do podania oksytocyny i prawidłowo monitorować parametry życiowe matki i płodu, aby nie doszło do błędu medycznego, który może być tragiczny w skutkach np. : pęknięcie macicy lub/i niedotlenienie noworodka, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności dziecka. Preindukcja porodu to postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania Czytaj dalej »

Błąd medyczny pielęgniarki – pacjent otrzymuje niezgodną grupowo krew Błąd medyczny lekarza, jak się okazuje, może zdarzyć się nawet w najbardziej renomowanej placówce i nie zawsze wiąże się z wykonywaniem skomplikowanych operacji. Nierzadko zdarza się, że błąd medyczny lekarza jest konsekwencją rutyny, a co za tym idzie niezachowania odpowiedniej ważności, a może przekonania, że przy Czytaj dalej »

Urazy podczas porodu Urazy podczas porodu występują w ok. 3% wszystkich porodów bez względu na sposób ukończenia ciąży, dojrzałość i masę urodzeniową noworodka. Powodują zaburzenia obserwowane zaraz po porodzie lub w kilka dni po nim, ale również mają dalej idące skutki oraz bywają wykrywane dopiero dużo później. Noworodki doznają złamań, uszkodzeń nerwów i narządów wewnętrznych Czytaj dalej »

Bradykardia noworodka Zwolniony rytm serca płodu nazywamy bradykardią. Generalnie, incydenty zwolnienia rytmu serca definiuje się, kiedy tętno płodu podczas porodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę. Ogólnie rzecz biorąc, bradykardia jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.   Długotrwała bradykardia u noworodka może ostatecznie prowadzić do niewydolności serca. Co więcej, niewydolne serce pompuje mniej natlenionej krwi do Czytaj dalej »