Za małe odszkodowanie z OC sprawcy Powszechna praktyka wskazuje na to, iż ubezpieczyciele odpowiedzialności cywilnej zaniżają kwoty wypłacanych pieniędzy w związku z wypadkami. Sumy te niestety bardzo często są niewystarczające, aby pokryć podstawowe koszty uszkodzonych przedmiotów i podjętego leczenia. Możemy też doświadczyć sytuacji, iż ubezpieczyciel OC w ogóle nie chce przyjąć odpowiedzialności za zdarzenie iCzytaj więcej →