odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Badania prenatalneCzy lekarz pozbawił Cię wiedzy o tym, że urodzisz chore dziecko?

Badania  prenatalne – poznaj swoje prawa.

Badania prenatalne mają na celu wykrycie wad wrodzonych i genetycznych płodu. Wyposażenie Poradni Ginekologiczno-Położniczej w odpowiedni sprzęt i aparaturę diagnostyczną jest warunkiem koniecznym udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki przedporodowej. Jeżeli w placówce brakuje odpowiedniego sprzętu do przesiewowych badań ultrasonograficznych, lekarz powinien skierować pacjentkę do innej placówki, gdzie mogłaby takie świadczenie uzyskać.

bezpłatna konsultacja prawna

Badania prenatalne a błąd w sztuce lekarskiej

Badania prenatalne pozwalają na uzyskanie informacji o zagrożeniach dla płodu, co pozwala na podjęcie działań prewencyjnych lub leczniczych. Wskutek zaniechania przez lekarza dopełnienia ciążących na nim obowiązków prowadzenia opieki medycznej zgodnie z przepisami prawa oraz wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, pacjentki zostają pozbawione prawa do wiedzy o stanie swojego płodu i często nie dysponują one dostatecznym czasem do odpowiedniego przygotowania się psychicznego wobec faktu, że urodzą obciążone wadami genetycznymi dziecko. Popełniony przez lekarza błąd diagnostyczny w postaci nierozpoznania faktycznego stanu płodu powoduje zatem również szkody zdrowotne.

Więcej o badaniach prenatalnych (kliknij)

Rekompensata za doznaną krzywdę

W przypadku wystąpienia błędu w sztuce lekarskiej poszkodowanej pacjentce przysługuje roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Należne zadośćuczynienie pieniężne ma charakter kompensacyjny. Jest przyznawane przez sąd. Kwota zadośćuczynienia powinna być odczuwalna dla osoby poszkodowanej, tak aby pozwoliła wynagrodzić cierpienia i utratę radości życia oraz ułatwić przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych. Wskutek bowiem popełnionego błędu medycznego naruszone zostały nie tylko fundamentalne prawa ciężarnej pacjentki do opieki medycznej odpowiadającej określonym standardom oraz do wiedzy o stanie zdrowia nienarodzonego jeszcze dziecka, lecz również fundamentalne dobro osobiste dziecka, jakim jest zdrowie.

zadzwoń teraz

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

W zakresie doznanego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanemu dziecku przysługuje również prawo wniesienia do Wojewódzkiej Komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego. Wskutek rozstrzygnięcia komisji, że doszło do takiego zdarzenia, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości aż do 100.000 zł. Gdyby błąd medyczny doprowadził do nieszczęśliwego skutku w postaci śmierci, wówczas odszkodowanie i zadośćuczynienie przyznawane jest w wysokości do 300.000 zł.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzebnym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl