odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi

Obecnie na świecie rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet i wiodącą przyczyną zgonów kobiet z powodów onkologicznych. W 2008 r. ustalono około 1,3 miliona nowych rozpoznań tego nowotworu i  oszacowano, że był on przyczyną 458  000 zgonów. Obecnie wśród kobiet urodzonych w Stanach Zjednoczonych jedna na 8 zagrożona jest zachorowaniem na inwazyjnego raka piersi w ciągu życia. Zagrożenie rakiem piersi wzrasta z wiekiem i w przypadku występowania innych czynników ryzyka.

Na wynik leczenia kobiety z powodu raka piersi najsilniej wpływa stopień zaawansowania nowotworu. Wśród kobiet chorych na raka piersi bez przerzutów ryzyko powstania przerzutów w odległych narządach po zakończeniu leczenia zależy najbardziej od liczby węzłów pachowych z przerzutami, a następnie od wielkości pierwotnego ogniska.

Stwierdzono też silną korelację między wielkością guza piersi, a zakresem rozsiewu nowotworu w dole pachowym. Oznacza to, że idealny schemat oceny przesiewowej w kierunku raka piersi powinien umożliwić wykrycie nowotworu, zanim stanie się on wyczuwalny.

Od 1990 r. umieralność z powodu raka piersi w krajach rozwiniętych zmniejsza się o około 2,2% na rok. Takie zmniejszenie przypisuje się niemal w równym stopniu postępom w leczeniu adiuwantowym i coraz powszechniejszemu wykonywaniu mammografii przesiewowej.

Jeśli lekarz nie zdiagnozował raka piersi, lub nie zlecił testów przesiewowych, pomimo wskazania lub istnienia czynnika ryzyka, to może oznaczać, że lekarz dopuścił się zaniedbania i może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za postęp choroby. Podobnie, jeśli projekcja nie została przeprowadzona prawidłowo lub radiologowi nie udało się właściwie odczytać wyników i rak został w diagnozie pominięty, to może to potencjalnie stanowić zaniedbanie radiologa.

bezpłatna pkonsultacja prtawna

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi – strategia postępowania i dowody na skuteczność badań

  • Kobiety w wieku 40-49 lat

Powszechnie uznano, że korzyści wynikające z poddawania badaniom przesiewowym kobiet w wieku 40-49 lat w dużej mierze przyczyniły się do wykrywania u nich raków piersi po ukończeniu 50 lat. Według modelowania statystycznego rozpoczęcie badań przesiewowych w wieku 40, a nie 50 lat pozwala zapobiec jednemu dodatkowemu zgonowi z powodu raka piersi na 1000 kobiet poddanych takim badaniom. Dzięki czemu zyskuje się 33 lata życia.

  •  Kobiety w wieku 50-69 lat

Powszechnie zaleca się wykonywanie przesiewowej mammografii u kobiet w wieku 50-69 lat. W badaniach i  metaanalizach wyników badań przeprowadzonych z  udziałem kobiet w wieku 60-69 lat stwierdzono istotne zmniejszenie umieralności wśród kobiet poddanych badaniom przesiewowym. Takiej zależności nie obserwowano jednak u kobiet w wieku od 50 do 59 lat. Jedna z metaanaliz ujawniła jednak istotne zmniejszenie liczby zgonów z  powodu raka piersi w obu grupach wiekowych – o 14% wśród kobiet w  wieku 50-59 lat i  o  32% w  wieku 60-69 lat. Wyraźne zmniejszenie zachorowań wśród starszych kobiet odzwierciedla zwiększającą się z wiekiem czułość badania mammograficznego, której towarzyszą zmniejszenie gęstości tkanki gruczołu piersiowego i  powolny wzrost nowotworu.

Liczba wykonanych badań przesiewowych niezbędnych, aby zapobiec pojedynczemu zgonowi z powodu raka piersi, jest mniejsza wśród kobiet w wieku 60-69 lat, co świadczy o większej czułości badań i częstszym występowaniu raka piersi w tej grupie wiekowej.

  • Kobiety w wieku 70 lat i starsze

Niewiele danych mówi o wpływie mammografii przesiewowej u kobiet w wieku 70 lat i starszych. W jedynym randomizowanym badaniu przeprowadzonym z  udziałem kobiet w tej grupie wiekowej nie wykazano korzyści

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi – częstość wykonywania badań przesiewowych

Kontrowersyjną zmianą wytycznych USPSTF z 2002 r., wprowadzoną w 2009 r.
Było zalecenie wykonywania badań przesiewowych co 2, zamiast co 1-2 lata. Uzasadniono ją po ujawnieniu, że zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi było podobne w randomizowanych badaniach, w  których ocenę przesiewową przeprowadzano co roku, oraz w tych, w których chore oceniano co 18-33 miesiące.

Ponadto różnica w  prawdopodobieństwie wykrycia zaawansowanego raka piersi między programami badań corocznych, a  wykonywanych co 2 lata okazała się niewielka. W modelach statystycznych wykonywanie badań przesiewowych co 2 lata u kobiet w wieku 50-69 lat zachowywało 81% korzyści wynikających z przeprowadzania takich badań co roku. W porównaniu z oceną dokonywaną co 2 lata dzięki badaniom corocznym można zapobiec około 2 dodatkowym zgonom z powodu raka piersi na 1000 kobiet poddanych badaniom przesiewowym.

Mammografia cyfrowa

W mammografii cyfrowej różnica między guzem piersi, a otaczającym prawidłowym miąższem gruczołu piersiowego jest większa niż w  mammografii analogowej, zwłaszcza jeśli tkanka gruczołu jest gęsta.

zadzwoń teraz

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi – wartość innych badań przesiewowych

Mammografia jest na razie jedyną metodą oceny przesiewowej o udowodnionej skuteczności w zmniejszaniu umieralności z powodu raka piersi. Pozostałe badania przesiewowe należy traktować jako ją uzupełniające.

Wprowadzenie przesiewowych badań ultrasonograficznych spowodowało bezwzględne zwiększenie o 30% rozpoznawania inwazyjnego raka u kobiet z gęstą tkanką gruczołu piersiowego, u  których czułość mammografii była ograniczona, a  ryzyko występowania nowotworu zwiększone.

Wykonywanie MR jako badania przesiewowego u kobiet obciążonych dużym ryzykiem zachorowania na raka piersi ponad dwukrotnie zwiększa czułość oceny diagnostycznej. Nie zaleca się jednak wykorzystywania go w tym celu w całej populacji z uwagi na znaczną częstość uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich oraz duży koszt.

Tomosynteza piersi jest trójwymiarową wersją mammografii cyfrowej, generującą obrazy cienkowarstwowych przekrojów piersi. Food and Drug Administration zarejestrowała ją ostatnio do badań przesiewowych w kierunku raka piersi. Nie wykazano jednak, aby czułość diagnostyczna tej metody była większa od obserwowanej dla standardowej mammografii cyfrowej.

Wytyczne

Chociaż wszystkie profesjonalne organizacje medyczne działające w krajach rozwiniętych zalecają wykonywanie mammografii przesiewowej u kobiet w wieku 50-69 lat, zalecenia te znacząco różnią się w odniesieniu do grup wiekowych, przerw między kolejnymi badaniami oraz przydatności badań piersi przeprowadzanych przez lekarzy lub same kobiety.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub ktoś kogo kochasz padłyście ofiara błędnej diagnostyki raka piersi najważniejszy jest pilny kontakt z doświadczonym, skutecznym i współczującym prawnikiem zajmującym się takimi sprawami. Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędnej diagnostyki nowotworowej.

W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz najlepszą pomoc prawną. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy specjalizujący się w zakresie błędów diagnostycznych są zobowiązani do wymierzania sprawiedliwości. Wspólnie powstrzymamy niedbalstwo lekarzy i szpitali odpowiedzialnych za nieprawidłową diagnostykę raka piersi. Będziemy walczyć o uzyskanie jak najwyższego roszczenia, aby zapewnić poszkodowanej kobiecie najlepszą opiekę zarówno teraz, jak i w przyszłości.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

rak piersi