odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawoduBłąd lekarski – utrata zdolności do wykonywania zawodu

Na takim błędzie medycznym opiera się historia nauczyciela, który doznał porażenia nerwu  strun głosowych podczas operacji tarczycy. Postępowanie lekarza podczas operacji doprowadziło do poważnych następstw – uszkodzenia ciała, cierpienia fizycznego i psychicznego oraz  utraty zdolności do wykonywania zawodu nauczyciela – następstwem porażenia nerwu strun głosowych jest bowiem utrata głosu. Porażenie nerwu strun głosowych może występować jako powikłanie pooperacyjne, a zatem może pozostawać w granicach ryzyka medycznego. Niemniej pacjent powinien zostać o tym poinformowany. Jeżeli personel medyczny nie dopełni tego obowiązku odpowiedzialność za szkodę ponosi szpital (wyr. SO w Krakowie z 30.12.2003 r., sygn. IC 110/02).

bezpłatna konsultacja pawna

Utrata zdolności do wykonywania zawodu

Pojęcie utraty zdolności do wykonywania zawodu na gruncie prawa cywilnego nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. Niemniej, w art. 444 § 2 k.c. jest mowa o utracie całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej. W art. 444 § 1 k.c. ustawodawca nakłada zaś na podmiot zobowiązany do naprawienia szkody – w omawianym przypadku na szpital – obowiązek wypłaty z góry sumy potrzebnej na koszty przygotowania do innego zawodu na żądanie poszkodowanego. Utrata głosu uniemożliwia nauczycielowi dalsze wykonywanie zawodu. Nie czyni go ona całkowicie niezdolnym do pracy zarobkowej, niemniej może być zakwalifikowana jako częściowa utrata zdolności do zarobkowania. Porażenie nerwu strun głosowych może być skuteczne leczone, przy czym leczenie trwa niekiedy latami. Poszkodowany pacjent może ubiegać się o dwa świadczenia umożliwiające mu zachowanie poziomu życia takiego, jak sprzed operacji – o odszkodowanie i rentę. Może on także dochodzić od szpitala zadośćuczynienia na podstawie art. 445 § 1 k.c.

Renta

W odniesieniu do renty przy ustalaniu prawa do świadczenia sąd bierze pod uwagę nie tylko zdolność do zarobkowania powoda. Innymi przesłankami przyznania prawa do renty są:

  • zwiększenie się potrzeb
  • zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość

Renta może mieć charakter tymczasowy, jeżeli na podstawie zebranego materiału dowodowego nie jest możliwe dokładne ustalenie szkody (art. 444 § 3 k.c.).

zadzwoń teraz

Odszkodowanie

Odszkodowanie za błąd lekarski przysługuje poszkodowanemu pacjentowi nie ze względu na to, że stał się inwalidą. Trwały uszczerbek na zdrowiu jest jedynie przesłanką, której spełnienie uprawnia poszkodowanego pacjenta do żądania wyłożenia sumy pieniężnej z góry. Prawo do odszkodowania przysługuje już za samo zaistnienie szkody majątkowej na osobie. Jego wysokość odpowiada wszystkim kosztom leczenia wynikłym z uszkodzenia nerwu podczas operacji.

Opisane wyżej świadczenia przysługują poszkodowanemu pacjentowi, który utracił zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu dopiero po udowodnieniu winy szpitala. W drodze procesu cywilnego powód – poszkodowany pacjent – musi wykazać wystąpienie kilku przesłanek – szkody, zdarzenia i związku przyczynowo – skutkowego między nimi.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl