Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Błąd lekarza przy wypisaniu lekuBłąd lekarza przy wypisaniu leku skutkujący błędnym leczeniem pacjenta

Każdy proces leczenia wiąże się z podawaniem pacjentowi określonych leków. Jeżeli lekarz nie zbadał w sposób należyty pacjenta, po czym zapisał mu niewłaściwy lek, a na skutek błędnego leczenia stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, wówczas może ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Podobnie będzie w przypadku gdy lekarz nie posiadał odpowiedniej wiedzy o właściwościach oraz skutkach ubocznych leku, choć powinien o tym wiedzieć albo gdy zaleca osobie leczonej kilka leków, które przyjmowane łącznie wyrządzają szkodę osobie, która je zażywa.

Tytułem przykładu można wskazać zastosowanie popularnego antybiotyku przeciwbakteryjnego neomecyny i streptomecyny u jednej osoby. Takie połączenie powoduje poważne uszkodzenia słuchu np. u małych dzieci. W prasie medycznej można często przeczytać, iż połączenie tych dwóch antybiotyków jest niedozwolone. Lekarz jako specjalista obowiązany do posiadania fachowej wiedzy powinien wiedzieć o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą taka praktyka.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd lekarza przy wypisaniu leku  – odpowiedzialność

Lekarz może ponieść również odpowiedzialność za zapisanie pacjentowi leku wyjątkowo toksycznego gdy nie było to konieczne, gdyż powinien wiedzieć, że może to wywołać dla chorego niepożądane skutki. Przykładowo u danego pacjenta można było zastosować inny lek, który niósłby za sobą mniejsze ryzyko powikłań, a jest uznawany przez współczesną medycynę za skuteczny.

Odpowiedzialność lekarza może też powstać z uwagi na nieudzielenie pacjentowi informacji o leku szczególnie niebezpiecznym. Informacje i ostrzeżenia podane na ulotce nie zwolnią lekarza automatycznie z odpowiedzialności. Przyjmuje się bowiem, że nie każdy pacjent może się zapoznać z ulotką. Z powodu złego stanu zdrowia nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć jej treści. Ponadto każdy lek można stosować w różnych dawkach i z różną częstotliwością, o czym decyduje za każdym razem lekarz. Sąd Najwyższy stwierdził, że pacjent ma prawo być poinformowany o swoim stanie zdrowia, diagnozie, wynikach badań i rokowaniu. Fakt, że pacjent może znaleźć informacje o skutkach ubocznych leku w ulotce nie zwalnia lekarza przepisującego lek z obowiązku informacji.

Odpowiedzialność lekarza może się opierać na zasadzie winy wynikającej z art. 415 k.c, zgodnie z którym: ,,kto ze swojej winy wyrządza drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.” Jeżeli lekarz leczył pacjenta w ramach prywatnej kliniki będzie ponosił odpowiedzialność kontraktową z art. 471 k.c, według którego ,,dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” przy zbiegu z odpowiedzialnością deliktową wynikającą z art. 415 k.c.

zadzwoń teraz

Błąd lekarza przy wypisaniu leku  – opodsumowanie

Podsumowując, lekarz poniesie odpowiedzialność za niewłaściwe przepisanie leku, przy czym odnosi się to zarówno do podania nieprawidłowego leku, jak też i zastosowania nieodpowiedniej dawki. Lekarz jako osoba nadzorująca proces leczenia odpowie również za niepoinformowanie pacjenta o skutkach ubocznych stosowanego leku, nawet jeżeli lek taki zawiera dołączoną do niego ulotkę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl