odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd lekarza przy wypisaniu lekuBłąd lekarza przy wypisaniu leku skutkujący błędnym leczeniem pacjenta

Każdy proces leczenia wiąże się z podawaniem pacjentowi określonych leków. Jeżeli lekarz nie zbadał w sposób należyty pacjenta, po czym zapisał mu niewłaściwy lek, a na skutek błędnego leczenia stan zdrowia pacjenta uległ pogorszeniu, wówczas może ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Podobnie będzie w przypadku gdy lekarz nie posiadał odpowiedniej wiedzy o właściwościach oraz skutkach ubocznych leku, choć powinien o tym wiedzieć albo gdy zaleca osobie leczonej kilka leków, które przyjmowane łącznie wyrządzają szkodę osobie, która je zażywa.

Tytułem przykładu można wskazać zastosowanie popularnego antybiotyku przeciwbakteryjnego neomecyny i streptomecyny u jednej osoby. Takie połączenie powoduje poważne uszkodzenia słuchu np. u małych dzieci. W prasie medycznej można często przeczytać, iż połączenie tych dwóch antybiotyków jest niedozwolone. Lekarz jako specjalista obowiązany do posiadania fachowej wiedzy powinien wiedzieć o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą taka praktyka.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd lekarza przy wypisaniu leku  – odpowiedzialność

Lekarz może ponieść również odpowiedzialność za zapisanie pacjentowi leku wyjątkowo toksycznego gdy nie było to konieczne, gdyż powinien wiedzieć, że może to wywołać dla chorego niepożądane skutki. Przykładowo u danego pacjenta można było zastosować inny lek, który niósłby za sobą mniejsze ryzyko powikłań, a jest uznawany przez współczesną medycynę za skuteczny.

Odpowiedzialność lekarza może też powstać z uwagi na nieudzielenie pacjentowi informacji o leku szczególnie niebezpiecznym. Informacje i ostrzeżenia podane na ulotce nie zwolnią lekarza automatycznie z odpowiedzialności. Przyjmuje się bowiem, że nie każdy pacjent może się zapoznać z ulotką. Z powodu złego stanu zdrowia nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć jej treści. Ponadto każdy lek można stosować w różnych dawkach i z różną częstotliwością, o czym decyduje za każdym razem lekarz. Sąd Najwyższy stwierdził, że pacjent ma prawo być poinformowany o swoim stanie zdrowia, diagnozie, wynikach badań i rokowaniu. Fakt, że pacjent może znaleźć informacje o skutkach ubocznych leku w ulotce nie zwalnia lekarza przepisującego lek z obowiązku informacji.

Odpowiedzialność lekarza może się opierać na zasadzie winy wynikającej z art. 415 k.c, zgodnie z którym: ,,kto ze swojej winy wyrządza drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia.” Jeżeli lekarz leczył pacjenta w ramach prywatnej kliniki będzie ponosił odpowiedzialność kontraktową z art. 471 k.c, według którego ,,dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” przy zbiegu z odpowiedzialnością deliktową wynikającą z art. 415 k.c.

zadzwoń teraz

Błąd lekarza przy wypisaniu leku  – opodsumowanie

Podsumowując, lekarz poniesie odpowiedzialność za niewłaściwe przepisanie leku, przy czym odnosi się to zarówno do podania nieprawidłowego leku, jak też i zastosowania nieodpowiedniej dawki. Lekarz jako osoba nadzorująca proces leczenia odpowie również za niepoinformowanie pacjenta o skutkach ubocznych stosowanego leku, nawet jeżeli lek taki zawiera dołączoną do niego ulotkę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl