odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem

Błąd lekarza – nie tylko w przypadku błędu medycznego masz pełne prawo do rekompensaty. Istnieje możliwość pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków i naruszenie praw pacjenta.

Do licznych obowiązków lekarza należy informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego „o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu” [art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty].

Przekaz ten powinien być czytelny przede wszystkim dla pacjenta, ponieważ to on ma wyrazić zgodę na proponowane przez lekarza działania [por. art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty], tym bardziej, że tylko pacjent będzie ponosił wszelkie tego skutki.

I co ciekawe, nie wystarczy ustnie powiadomić osobę zainteresowaną, ale też wykonać szczegółowy zapis dokonanych działań w karcie informacyjnej pacjenta.

bezpłatna konsultacja prawna

Błąd lekarza

Jakie konsekwencje spotkają lekarza, jeśli nie poinformuje pacjenta o sposobei leczenia? Nie tylko pomyłka lekarza oznacza prawo do rekompensaty.

Nie tylko błąd lekarza, ale też naruszenie praw pacjenta rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. Ilustruje to poniższy przypadek:

Pacjentowi wykonano operację żylaków lewej nogi, która polegała na podwiązaniu niewydolnej żyły odpiszczelowej wraz z odgałęzieniami w okolicy jej ujścia do żyły udowej, podskórnym usunięciu tej żyły oraz żylaków.

Podczas zabiegu chirurg stwierdził powiększenie węzłów chłonnych w lewym trójkącie udowym i pobrał jeden z nich do badania histopatologicznego. O usunięciu tego organu pacjent dowiedział się nie – od lekarza, który wykonał operację, a od innego i to dopiero wtedy, gdy doszło do dwóch powikłań w obrębie lewej pachwiny tj. powstania pooperacyjnej przetoki limfatycznej rany oraz obrzęku chłonnego lewej kończyny dolnej.

W końcowym efekcie pacjent pozwał chirurga o błąd w sztuce, zarzucając mu nieprawidłowe wykonanie operacji żylaków oraz naruszenie jego praw pacjenta, dotyczących prawa do informacji i do kompletnej dokumentacji medycznej.

zadzwoń teraz

Jak w sądzie odniesiono się do tej sprawy?

Zasądzono odszkodowanie w wysokości 15 tysięcy złotych i zadośćuczynienie dla pacjenta. Satło sie tak mimo że „ nie doszło do do popełnienia błędu w sztuce lekarskiej”. Poza tym sąd uznał iż doszło „niewątpliwego naruszenia praw pacjenta, które polegało na tym, że: „powód nie został poinformowany po przeprowadzonym zabiegu operacyjnym o zakresie tegoż zabiegu, w szczególności o usunięciu węzła chłonnego pachwinowego […], o powodach podjęcia takiej decyzji przez lekarza operującego, a także o tym, iż pobrane tkanki zostały przekazane do badania histopatologicznego.”

W uzasadnieniu orzeczenia podkreślono również nierzetelny sposób wykonania adnotacji przez lekarzy: „w wydanej powodowi dokumentacji, tj. karcie informacyjnej leczenia szpitalnego są istotne braki. Nie odnotowano w tym dokumencie faktu usunięcia u powoda węzła chłonnego”.

Odszkodowanie za naruszenie praw pacjenta

Niewielka kwota rekompensaty w tym przypadku wynika z tego, że lekarz naruszył prawa pacjenta, ale nie popełnił błędu medycznego. Jeżeli w analogicznej sytuacji jednak stwierdzono nieprawidłowe przeprowadzenie operacji, to wszelkie braki w dokumentacji medycznej byłyby odczytane jako próba zatuszowania błędu, co sprawiłoby, że sąd mógłby zwiększyć kwotę odszkodowania nawet do 250 tysięcy złotych.

Jaki płynie stąd wniosek?

Treść dokumentacji medycznej nie może być ogólnym zbiorem informacji o tym, co się przydarzyło konkretnemu pacjentowi w określonej placówce medycznej. Dokumentacja medyczna ma być szczegółową adnotacją wszystkich faktycznie udzielonych świadczeń zdrowotnych. I usprawiedliwieniem nie może być tutaj brak czasu na rozmowę z pacjentem.

Gdzie szukac pomocy

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Pomożemy Ci w walce o godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Masz tylko 3 lata na dochodzenie swoich praw. Przeanalizuje Twoją dokumentację medyczną i zapewnimy Ci bezpłatną konsultację prawną. Będziemy wspólnie walczyć o lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny.

 

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl