odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Błędy lekarskie przy porodzieNieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu – kiedy i komu przysługuje odszkodowanie?

Błędy lekarskie przy porodzie mogą mieć różną postać. Tytułem przykładu można wskazać na nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia matki i płodu.

Błędy lekarskie przy porodzie prowadzą do pogorszenia stanu zdrowia matki lub dziecka. Z tytułu szkody na osobie wymienionym podmiotom przysługują roszczenia odszkodowawcze. Błąd w sztuce lekarskiej jest deliktem występującym w przypadku zawinionego i obiektywnie nieprawidłowego postępowania personelu medycznego, a przysługujące z tego tytułu świadczenia są potocznie określane jako odszkodowania szpitalne.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Prawo do odszkodowania przysługuje matce i dziecku, w przypadku szkody na osobie zgodnie z art. 444 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako k.c.). Może ona mieć postać uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. Wspomniane pojęcia zostały określone przez judykaturę i doktrynę. Uszkodzenie ciała jest oddziaływaniem na ciało ludzkie pozostawiającym wyraźny ślad będący skutkiem naruszenia tkanek organizmu. Rozstrój zdrowia jest natomiast oddziaływaniem na organizm ludzki powodującym zakłócenie jego funkcji. Bez znaczenia jest natomiast czas utrzymywania się skutków błędu okołoporodowego.

Kiedy ubiegać się o odszkodowanie?

Terminy przedawnienia biegną odmiennie dla matki i dla dziecka. W przypadku matki roszczenie odszkodowawcze za szkodę na osobę przedawnia się najwcześniej po upływie 3 lat od dowiedzenia się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 4421 § 3 k.c.). W przypadku dziecka roszczenie może przedawnić się dopiero po 20 latach, ponieważ zgodnie z art. 4421 § 4 przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieprawidłowego rozpoznania stanu zdrowia matki i płodu należy do skomplikowanych spraw cywilnych, które wymagają dodatkowo specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa medycznego. Wiemy, jak skutecznie uzyskać wysokie odszkodowania szpitalne. Gwarantujemy Ci profesjonalną i rzetelną pomoc prawną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.