Obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji a praktyka lekarska Art. 41 ust.1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku, „o zawodach lekarza i lekarza dentysty” nakłada na każdego medyka obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji. Niestety, niektórzy z nich nieco lekceważąco do niego podchodzą, niemal z poczuciem przykrego i zupełnie niepotrzebnego zobowiązania. A na niewywiązaniu się z tej roli cierpiąCzytaj więcej →

Dostęp do dokumentacji medycznej Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, ale zagadnienia związane z tą tematyką budzą wiele wątpliwości. W niniejszym artykule pokrótce odpowiemy na pytania, które często pojawiają się w sytuacji, gdy pacjenci starają się o dostęp do dokumentacji medycznej. bezpłatna konsultacja prawna Dostęp do dokumentacji medycznej – najczęściej zadawaneCzytaj więcej →

Prawnik w sprawie o błąd medyczny – czy warto działać na własną rękę? Pacjenci, którzy ucierpieli wskutek błędu medycznego nierzadko próbują samodzielnie podjąć kroki mające na celu uzyskanie od szpitala rekompensaty finansowej w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty. Decydują się na samodzielnie zawezwanie szpitala do próby ugodowej, złożenie wniosku o rozpatrzenie sprawy przez wojewódzką komisjęCzytaj więcej →

Zawał serca u młodych ludzi Zawał serca u młodych ludzi występuje dość rzadko (odsetek pacjentów poniżej 45 roku życia wśród chorych z zawałem mięśnia sercowego wynosi około 2-6%)  i charakteryzuje się zupełnie innym niż w grupie starszej przebiegiem, obrazem naczyń wieńcowych oraz rokowaniem. bezpłatna konsultacja prawna Przyczyny zawału Najczęstszą przyczyną zawału mięśnia sercowego zarówno uCzytaj więcej →

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi Obecnie na świecie rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet i wiodącą przyczyną zgonów kobiet z powodów onkologicznych. W 2008 r. ustalono około 1,3 miliona nowych rozpoznań tego nowotworu i  oszacowano, że był on przyczyną 458  000 zgonów. Obecnie wśród kobiet urodzonych w Stanach Zjednoczonych jedna na 8 zagrożona jest zachorowaniem na inwazyjnegoCzytaj więcej →

Antybiotyki – najczęstsze błędy w stosowaniu antybiotykoterapii Antybiotyki są przez nas stosowane zbyt często. Jaki to ma wpływ na nasze zdrowie i ryzyko wystąpienia zakażenia? Coraz więcej patogenów wykazuje odporność na antybiotyki. Wpływa na to nie tylko wzrastająca naturalna odporność patogenów, ale również działania medyczne związane ze stosowaniem leków. Bezkrytyczne stosowanie antybiotyków, w zabiegowych iCzytaj więcej →

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medycznyczny Błąd medyczny to inaczej zaniedbanie ze strony lekarzy, czyli działanie niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Obecnie rośnie liczba procesów sądowych dotyczących roszczeń pacjentów z tytułu odszkodowań za błąd lekarski. Ze względu na to, że jednym z dowodów przedstawianych podczas rozprawy jest karta informacyjna z leczeniaCzytaj więcej →

Kamica moczowa, a błąd medyczny podczas leczenia Błąd medyczny – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Kamica moczowa – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Błąd medyczny dotyczy postawienia niewłaściwej diagnozy zbyt późnej diagnozy błąd medyczny może być związany z wdrożeniem nieodpowiedniego leczenia Lekarze rodzinni w swojej praktyce wielokrotnie spotykają chorych na kamicę moczową, będącą jedną zCzytaj więcej →

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem Błąd lekarza – nie tylko w przypadku błędu medycznego masz pełne prawo do rekompensaty. Istnieje możliwość pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków i naruszenie praw pacjenta. Do licznych obowiązków lekarza należy informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego „o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanychCzytaj więcej →

Udar mózgu – liczy się każda minuta Udar mózgu przechodzi rocznie 90 tys. Polaków. Aż 20 proc. z nich umiera. To trzecia, co do częstości, po zawałach i urazach, przyczyna śmierci. Natychmiastowa pomoc medyczna zwiększa szansę na przeżycie i zmniejsza ryzyko inwalidztwa. Najważniejszy jest czas. Objawy udaru wykrzywienie twarzy po jednej stronie, opadanie kącika ustCzytaj więcej →

1 3 4 5 11