Antybiotyki – najczęstsze błędy w stosowaniu antybiotykoterapii Antybiotyki są przez nas stosowane zbyt często. Jaki to ma wpływ na nasze zdrowie i ryzyko wystąpienia zakażenia? Coraz więcej patogenów wykazuje odporność na antybiotyki. Wpływa na to nie tylko wzrastająca naturalna odporność patogenów, ale również działania medyczne związane ze stosowaniem leków. Bezkrytyczne stosowanie antybiotyków, w zabiegowych iCzytaj więcej →

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medycznyczny Błąd medyczny to inaczej zaniedbanie ze strony lekarzy, czyli działanie niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Obecnie rośnie liczba procesów sądowych dotyczących roszczeń pacjentów z tytułu odszkodowań za błąd lekarski. Ze względu na to, że jednym z dowodów przedstawianych podczas rozprawy jest karta informacyjna z leczeniaCzytaj więcej →

Kamica moczowa, a błąd medyczny podczas leczenia Błąd medyczny – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Kamica moczowa – jak skutecznie leczyć kamicę moczową? Błąd medyczny dotyczy postawienia niewłaściwej diagnozy zbyt późnej diagnozy błąd medyczny może być związany z wdrożeniem nieodpowiedniego leczenia Lekarze rodzinni w swojej praktyce wielokrotnie spotykają chorych na kamicę moczową, będącą jedną zCzytaj więcej →

Błąd lekarza, a brak czasu na rozmowę z pacjentem Błąd lekarza – nie tylko w przypadku błędu medycznego masz pełne prawo do rekompensaty. Istnieje możliwość pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności za nienależyte wypełnienie swoich obowiązków i naruszenie praw pacjenta. Do licznych obowiązków lekarza należy informowanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego „o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanychCzytaj więcej →

Udar mózgu – liczy się każda minuta Udar mózgu przechodzi rocznie 90 tys. Polaków. Aż 20 proc. z nich umiera. To trzecia, co do częstości, po zawałach i urazach, przyczyna śmierci. Natychmiastowa pomoc medyczna zwiększa szansę na przeżycie i zmniejsza ryzyko inwalidztwa. Najważniejszy jest czas. Objawy udaru wykrzywienie twarzy po jednej stronie, opadanie kącika ustCzytaj więcej →

Pomyłka lekarza w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy Pomyłka lekarza może dotyczyć chorób związanych z wrzodami żołądka oraz dwunastnicy. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy charakteryzuje się występowaniem wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka i dwunastnicy. Większość wrzodów zlokalizowanych jest w dwunastnicy (około 60% wszystkich przypadków). Najczęstszymi przyczynami powstawania wrzodów żołądka są: zakażenieCzytaj więcej →

Świadoma zgoda pacjenta Świadoma zgoda pacjenta – każdy lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwych powikłaniach i negatywnych konsekwencjach danego zabiegu, zwłaszcza jeśli prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest realne i statystycznie duże. Również konieczne jest przedstawienie alternatywnych metod leczenia choroby, nawet jeśli są mniej skuteczne, ale za to mniej inwazyjne. Skutki zaniechania udzielenia takiej informacji mogą być bardzo surowe. ŚwiadomaCzytaj więcej →

Sepsa – najczęstsze błędy medyczne w rozpoznawaniu i leczeniu Sepsa (posocznica) to zespół objawów kształtowanych przez czynniki patogenne, jak również indywidualne. Sepsa jest reakcją organizmu na zakażenie – najczęściej bakteryjne. Wyróżniamy sepsę i wstrząs septyczny. Głównymi objawami są m.in.: zaburzenia świadomości wysoka gorączka (powyżej 38° C) silne bóle głowy wysypka krwotoczna duszność zmniejszenie ilości oddawanego moczu Wstrząs septyczny rozpoznaje się,Czytaj więcej →

Błąd medyczny pielęgniarki – pacjent otrzymuje niezgodną grupowo krew Błąd medyczny lekarza, jak się okazuje, może zdarzyć się nawet w najbardziej renomowanej placówce i nie zawsze wiąże się z wykonywaniem skomplikowanych operacji. Nierzadko zdarza się, że błąd medyczny lekarza jest konsekwencją rutyny, a co za tym idzie niezachowania odpowiedniej ważności, a może przekonania, że przyCzytaj więcej →

Endoproteza – pacjencie, jak dużo wiesz o metalozie i wadliwych implantach Endoproteza – pacjencie, jak dużo wiesz o metalozie i wadliwych implantach? Endoproteza jest wszczepiana operacyjnie do organizmu, celem zastąpienia lub wspomagania utraconej funkcji narządu. Endoprotezy, które zastępują narządy ruchu sprawiły w ostatnim czasie wiele kłopotów… Zastosowanie endoprotezy wiąże się z ryzykiem powikłań. Niestety, decyzjaCzytaj więcej →

1 3 4 5 11