Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Bradykardia noworodka

Bradykardia noworodka

Bradykardia noworodka

Bradykardia, podobnie jak tachykardia, może wystąpić już w okresie płodowym.

Bradykardię u noworodka rozpoznaje się, gdy czynność serca wynosi <100/min. Zapis EKG pozwala na zróżnicowanie rodzaju bradykardii. Właściwie rozpoznany typ arytmii pozwala ustalić zagrożenie dla dziecka i kwalifikację do jej leczenia.

Obecnie arytmie wykrywa się już w okresie prenatalnym podczas USG serca płodu, wzrasta także częstość wykrywania arytmii w oddziałach noworodkowych w związku z powszechną dostępnością aparatury monitorującej czynność serca.

Czy podczas Twojego porodu doszło do nieprawidłowości w zapisie KTG, wskazujących na bradykardię u Twojego dziecka?

Czy Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieprawidłowym monitorowaniem KTG przez lekarza podczas porodu?

Czy lekarz zbyt późno podjął decyzję o cesarskim cieciu, kiedy spadało tętno Twojego dziecka?

Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.woń teraz

bezpłatna konsultacja prawna

Bradykardia klasyfikacja

Na podstawie zapisu EKG rozróżnia się:

 • bradykardię zatokową
 • zablokowane przedwczesne pobudzenie przedsionkowe
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • zespół wydłużonego QT

Bradykardia – identyfikacja czynników ryzyka zgonu

Do czynników ryzyka zgonu noworodka z bradykardią zaliczają się:

 • rytm serca <60/min
 • nieimmunologiczny obrzęk płodu
 • rozpoznanie prenatalne całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, przede wszystkim z towarzyszącą wrodzoną wadą serca

Jeżeli występują czynniki ryzyka zgonu, poród powinien odbyć się w ośrodku z oddziałem intensywnej terapii noworodka. Konieczna jest konsultacja kardiologa dziecięcego.

Bradykardia – postępowanie po porodzie

Postępowanie po porodzie obejmuje:

 • ocenę wydolności oddechowej noworodka
 • podawanie środków farmakologicznych w celu ustabilizowania rytmu serca
 • badania kontrolne: gazometria, jonogram, mocznik, kreatynina, morfologia
 • wyrównanie zaburzeń kwasowo-zasadowych i jonowych
 • rozważenie drenażu w przypadku nieimmunologicznego obrzęku płodu z wysiękiem do jam ciała
 • wykonanie EKG
 • leczenie przyczyn bradykardii zatokowej w przypadku jej rozpoznania
 • przekazanie noworodka do ośrodka kardiologii dziecięcej wszczepiającego
 • stymulatory serca w przypadku rozpoznania całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego

zadzwoń teraz

Przeniesienie na oddział kardiologii dziecięcej

Pilnego przeniesienia do ośrodka kardiologii dziecięcej wymagają noworodki, u których:

 • mimo podania leków nie udaje się uzyskać stabilnego rytmu o częstości 70– 80/min
 • występuje deficyt tętna z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca
 • występuje wada wrodzona serca

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, niezwłocznie zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych 722 080 080. Od wielu lat wspieramy poszkodowane dzieci i ich rodziców. Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania? Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza. Pomożemy Ci w uzyskaniu należnych pieniędzy – odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl