odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

bradykardia płodu

Bradykardia płodu

Bradykardia płodu to inaczej niskie tętno płodu. Generalnie, incydenty zwolnienia rytmu serca definiuje się, kiedy tętno płodu podczas porodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę. Ogólnie rzecz biorąc, bradykardia płodu jest stanem zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.

Czy u Twojego dziecka tętno spadło poniżej 100 uderzeń na minutę? Podejrzewasz błąd medyczny przy porodzie? Zadzwoń 722 080 080

 

Niskie tętno płodu

Długotrwała bradykardia płodu może ostatecznie prowadzić do niewydolności serca. Co więcej, niewydolne serce pompuje mniej natlenionej krwi do mózgu dziecka. Przedłużające się niedotlenienie mózgu płodu podczas porodu, w konsekwencji może być przyczyną trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto, w skrajnych  sytuacjach, niedotlenienie płodu może także skutkować śmiercią noworodka podczas porodu.

 

Bradykardia u płodu

Obecnie, zaburzenia rytmu serca wykrywa się już w okresie prenatalnym podczas USG serca płodu, czyli tzw. echo serca płodu. Dodatkowo, podczas porodu lekarz powinien bacznie monitorować tętno płodu za pomocą KTG i właściwie reagować w sytuacji wystąpienia bradykardii płodu. Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia zdrowia oraz życia noworodka, lekarz niezwłocznie powinien wykonać cięcie cesarskie. Bez wątpienia, szybka reakcja lekarza może ocalić dziecko przed poważnymi konsekwencjami. W przeciwnym wypadku, poród może zakończyć się tragicznie.

 

Bradykardia płodu, niskie tętno płodu, a błąd lekarski przy porodzie

Czy podczas Twojego porodu doszło do nieprawidłowości w zapisie KTG, wskazujących na bradykardię u Twojego dziecka?

Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z nieprawidłowym monitorowaniem KTG przez lekarza podczas porodu?

Czy lekarz zbyt późno podjął decyzję o cesarskim cięciu, podczas gdy spadało tętno Twojego dziecka?

Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd przy porodzie.

bezpłatna konsultacja prawna

Bradykardia płodu klasyfikacja

Na podstawie zapisu EKG rozróżnia się, przede wszystkim:

 • bradykardię zatokową
 • zablokowane przedwczesne pobudzenie przedsionkowe
 • zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • zespół wydłużonego QT

Bradykardia u płodu- identyfikacja czynników ryzyka zgonu

Do czynników ryzyka zgonu noworodka z bradykardią zaliczają się:

 • po pierwsze, rytm serca <60/min
 • następnie, nieimmunologiczny obrzęk płodu
 • oraz prenatalne rozpoznanie całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego, przede wszystkim z towarzyszącą wrodzoną wadą serca

Jeżeli występują czynniki ryzyka śmierci dziecka podczas porodu, to poród ostatecznie powinien odbyć się w ośrodku z oddziałem intensywnej terapii noworodka. Dodatkowo, w takiej sytuacji, konieczna jest konsultacja kardiologa dziecięcego. Szczególnie ważne jest, aby lekarz odbierający poród nie bagatelizował objawów sugerujących zagrożenie. W zasadzie, każdy niepokojący sygnał powinien skłonić lekarza do pogłębienia diagnostyki, zatem do pełnej oceny dobrostanu płodu.

Bradykardia u noworodka – postępowanie po porodzie

Postępowanie przy bradykardii u noworodka po porodzie obejmuje, przede wszystkim:

 • ocenę wydolności oddechowej noworodka
 • następnie, podawanie środków farmakologicznych, w celu ustabilizowania rytmu serca
 • badania kontrolne, to znaczy: gazometria, jonogram, mocznik, kreatynina, morfologia
 • wyrównanie zaburzeń kwasowo-zasadowych i jonowych
 • prócz tego, rozważenie drenażu w przypadku nieimmunologicznego obrzęku płodu z wysiękiem do jam ciała
 • wykonanie EKG
 • leczenie przyczyn bradykardii zatokowej w przypadku jej rozpoznania
 • ponadto, przekazanie noworodka do ośrodka kardiologii dziecięcej wszczepiającego stymulatory serca, w przypadku rozpoznania całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego

zadzwoń teraz

Przeniesienie na oddział kardiologii dziecięcej

Pilnego przeniesienia do ośrodka kardiologii dziecięcej, wymagają noworodki, u których:

 • mimo podania leków nie udaje się uzyskać stabilnego rytmu serca, czyli rytmu o częstości 70–80/min
 • występuje deficyt tętna z powodu komorowych zaburzeń rytmu serca
 • występuje wada wrodzona serca

Gdzie szukać pomocy, gdy podejrzewasz błąd lekarski przy porodzie?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, niezwłocznie zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych 722 080 080. Od wielu lat wspieramy poszkodowane dzieci i ich rodziców. Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania? Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza. Pomożemy Ci w uzyskaniu należnych pieniędzy, czyli odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl