odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcyCzas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy

Jeżeli doznałeś szkody majątkowej bądź osobowej w wyniku wypadku komunikacyjnego, należy Ci się odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie. Zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych, aby oszacować jej faktyczny rozmiar. Dokonamy bezpłatnej analizy, aby móc ocenić możliwość dochodzenia roszczenia. Odmowa wypłaty odszkodowania, czy też zaniżanie jego wysokości, to powszechna praktyka. Warto uzyskać poradę, czy w Twoim przypadku istnieje możliwość dochodzenia kwot, które pokryją realnie poniesione koszty powrotu do życia codziennego.

bezpłatna konsultacja prawna

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy – Czym jest OC sprawcy?

OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każdy posiadacz pojazdu ma ustawowy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Wykupiona polisa jest ważna przez okres 12 miesięcy. Ma ona za zadanie zagwarantować rekompensatę osobie poszkodowanej przez sprawcę wypadku czy też kolizji. Ubezpieczyciel ma pokryć wyrządzone szkody w imieniu osoby odpowiedzialnej za jej powstanie. Jeśli kierowca nie posiadał ważnego OC, kiedy doszło do zdarzenia, sumę wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Za brak ważnego ubezpieczenia OC, kierowców czekają coraz to wyższe kary. Właściciel pojazdu, który nie wykupi OC musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi, które przewyższają wartość kosztów związanych z polisą. Poza kontrolami drogowymi, do wersyfikacji dochodzi poprzez system Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który sprawdza wykonanie ustawowego obowiązku.

zadzwoń teraz

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy – Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania

Osoba poszkodowana lub uprawniona powinna zawiadomić o szkodzie ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od pozyskania takiej informacji. Wskazuje się, że jeżeli nie jest możliwe ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokość odszkodowania, zakład wypłaca pieniądze w ciągu 14 dni od wyjaśnienia okoliczności, które budziły wątpliwość. Ostatecznie nie może odbyć się to później, niż w terminie 90 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia. Każdy przypadek należy jednak rozważyć indywidualnie, gdyż ta procedura może zostać wydłużona ze względu na prowadzone postępowanie karne czy też cywilne. Warto wiedzieć na jakim etapie można ponaglić ubezpieczyciela, o co można się do niego zwrócić i kiedy rościć prawo do odsetek, czy też złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego.

Pamiętaj, podpisanie ugody z ubezpieczycielem zamyka możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Utracisz prawo ubiegania się o wyższą kwotę z tego tytułu. Nie podejmuj pochopnej decyzji, kiedy nie zgadzasz się z odpowiedzią ubezpieczyciela.

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy – Profesjonalna pomoc

Zgłoś się do nas, jeżeli Ty bądź osoba Ci najbliższa ucierpiała w wypadku komunikacyjnym. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumenty dotyczące zdarzenia i przedstawimy możliwości dochodzenia należytego odszkodowania. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomoże Ci podjąć decyzję. Nie wybieraj krótszej drogi zanim nie skonsultujesz się z naszym specjalistą.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl