odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Czy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystnaCzy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystna dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym?

Zakłady Ubezpieczeń często zwracają się do osób poszkodowanych w wypadkach drogowych z propozycją zawarcia ugody w przedmiocie wysokości odszkodowania.

Dlaczego zakłady ubezpieczeń proponują osobom poszkodowanym zawarcie ugody ?

Wiele osób otrzymując od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia szybkiej ugody.  Poszkodowanie wiedzeni szybkim uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia podpisują umowy tym samym zrzekając się należnym im roszczeń w znacznie wyższych kwotach.

Niestety jest to błędne postępowanie. Zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym. Ubezpieczyciele nie dbają o  dobro osób poszkodowanych i troską o to, by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze.

Należy więc przyjąć, że gdy zakład ubezpieczeń proponuje ugodę, to albo oferowane świadczenie jest w znacznym stopniu zaniżone, albo osoba poszkodowana nie zgłosiła jeszcze innych roszczeń, które przysługują jej w danej sytuacji.

bezpłatna konsultacja prawna

Czy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystna – zalety

Jakie zalety dla osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przedstawia zawarcie ugody z zakładem ubezpieczeń?

Główną zaletą zawarcia ugody z ubezpieczycielem jest szybkie zakończenie postępowania  i uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia. Wielu klientów potrzebuje pieniędzy od razu, bo musi opłacić kosztowną rehabilitację, operację lub leki które są im niezbędne. Uzyskanie świadczeń od razu jest oczywiście kuszące, ale należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokryć wszystkie uzasadnione koszty leczenia osoby poszkodowanej, co stanowi osobne roszczenie do zakładu ubezpieczeń

W wyniku zawartej z zakładem ubezpieczeń ugody osoba poszkodowana uzyskuje od zakładu ubezpieczeń wyższą kwotę niż pierwotnie przyznana przez zakład ubezpieczeń, tak zwana kwota bezsporna, co stanowi niewątpliwą korzyść. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie mają profesjonalnego pełnomocnika i które obawiają się lub nie mają możliwości wytoczenia powództwa do sądu

Zawarcie ugody z zakładem ubezpieczeń kończy postępowanie w sprawie likwidacji szkody, więc nie trzeba kierować sprawy do sądu, pisać pozwu, jeździć na rozprawy i ponosić kosztów procesu, które mogą nie zostać zwrócone w przypadku przegrania sprawy. Jest to podejście bezpieczne, które uchroni osobę poszkodowaną od dodatkowego stresu związanego z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy przed sądem

Czy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystna – wady

Jakie są wady zawarcia przez osobę poszkodowana w wypadku drogowym ugody z zakładem ubezpieczeń?

Główną wadą zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń jest uzyskanie przez osobę poszkodowaną w wyniku wypadku odszkodowania, które jest zazwyczaj niższe od szkody poniesionej przez poszkodowanego. Świadczenia odszkodowawcze ustalone w drodze ugody z zakładem ubezpieczeń są wypłacane szybko, ale w niższej niż należna wysokości, a różnica potrafi być ogromna. Dla przykładu w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej wypłacane kwoty bezsporne kształtują się na poziomie ok. 10.000 – 20.000 zł. W ramach zawartej ugody kwoty te są podnoszone do ok. 30.000 zł, jednak w tego typu sprawach sądy obecnie orzekają zadośćuczynienia w wysokości ok. 100.000 zł, dla każdej z osób poszkodowanych

Zawarcie ugody z zakładem ubezpieczeń wiąże się najczęściej ze zrzeczeniem się roszczeń osoby poszkodowanej wobec zakładu ubezpieczeń. To znaczy, że po zawarciu ugody osoba poszkodowana, która zrzekła się dalszych roszczeń wobec zakładu ubezpieczeń nie otrzyma już żadnych innych świadczeń, nawet jeżeli dowie się później, że mogła ich dochodzić, np. renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, albo zwrotu kosztów przystosowania domu i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nie pomoże tu nawet skierowanie sprawy do sądu, bo w ramach podpisanej ugody osoba poszkodowana pozbawiła się takiej możliwości.

zadzwoń teraz

Czy ugoda z zakładem ubezpieczeń jest korzystna – podsumowanie

Przyjęcie ugody proponowanej przez zakład ubezpieczeń jest korzystne dla osoby poszkodowanej w wypadku drogowym. Głównie są to sytuacje dotyczące np:

  • kapitalizacji renty, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, renta jest już ustalona w odpowiedniej wysokości, a klient wolałby uzyskać od zakładu ubezpieczeń wysokie jednorazowe odszkodowanie

   lub

  • gdy w wypadku drogowym jest wiele osób poszkodowanych, które są reprezentowane przez jednego pełnomocnika. Wtedy zakład ubezpieczeń może zgodzić się w ramach ugody na korzystne dla osób poszkodowanych warunki. Będą one, co prawda, gorsze od tych które można uzyskać w sądzie, jednak w tak niewielkim stopniu, że z uwagi na szybkość wypłaty uzgodnionych świadczeń, zawarcie ugody jest korzystne.

Na podjęcie przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym ostatecznej decyzji w przedmiocie zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń wpływa o wiele więcej czynników niż wynika to z przedstawionego przeze mnie powyżej opisu. Głównie dotyczą one sytuacji rodzinnej, majątkowej czy spraw osobistych, dlatego też w każdym przypadku należy rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, by podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl