odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przedawnienieOdszkodowanie za wypadek przy pracy przedawnienie

Czy wypadek w pracy ulega przedawnieniu?

Zasadniczo, wypadek przy pracy i późniejsze procedury z nim związane często budzą pewne wątpliwości, a wręcz niepewność u naszych klientów. Ponadto, dochodzi istotna kwestia związana z przedawnieniem roszczeń z tego tytułu. Należy, bowiem, mieć świadomość, iż za wypadek przy pracy należy Ci się odszkodowanie.

Czy zatem roszczenie z tytułu wypadku przy pracy ulega przedawnieniu? Jeśli tak, to ile wynosi termin przedawnienia za wypadek przy pracy?

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie za wypadek przy pracy przedawnienie – definicja wypadku

Po pierwsze, należy określić czym jest wypadek przy pracy. Uogólniając, jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z pracą.

Zdecydowanie, z tytułu wypadku przy pracy poszkodowanemu przysługują następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • jednorazowe odszkodowanie
  • renta z tytułu niezdolności do pracy
  • dodatek pielęgnacyjny

zadzwoń teraz

Czy wypadek przy pracy ulega przedawnieniu – Czy prawo do powyższych świadczeń ulega przedawnieniu?

Ogólnie rzecz biorąc, przedawnia się prawo do:

  • zasiłku chorobowego
  • świadczenia rehabilitacyjnego
  • jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Niewątpliwie, roszczenia pracownika przeciwko pracodawcy wynikają ze stosunku pracy, jednakże ze względu na ich cywilnoprawny charakter, ulegają one przedawnieniu i podlegają rygorom prawa cywilnego (art. 442 par. 1 k.c).

A zatem, roszczenie to, ulega przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Co do zasady, w razie wypadku przy pracy chwila, w której pracownik dowiaduje się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody (jeżeli jest to pracodawca), jest tożsama  z chwilą samego zdarzenia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Uległeś wypadkowi przy pracy, w wyniku czego doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu? Nie pozwól by Twoje roszczenie się przedawniło! Już dziś zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

bezpłatna porada

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy. Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl