Czynności umożliwiając wyegzekwowania odszkodowania w wyniku wypadku drogowego

 Wyegzekwowania odszkodowania za wypadek samochodowyCzynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego

W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym.

W związku z powyższym warto mieć na uwadze, że każdy uczestnik wypadku ma obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

Dla skutecznego wyegzekwowania świadczeń odszkodowawczych należy zadbać o staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Dotyczy to zwłaszcza osoby poszkodowanej. W związku z tym osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna zadbać przede wszystkim o :

I spisanie oświadczenia sprawcy szkody, które powinno zawierać:

– dane osobowe kierowcy pojazdu a jeśli nie jest on równocześnie posiadaczem, także dane posiadacza; tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy;

– dane dotyczące pojazdów biorących udział w wypadku drogowym (tj. marka, model, numer rejestracyjny pojazdu);

– szczegółowy opis okoliczności zdarzenia;

– spis widocznych uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu;

– szkic sytuacyjny miejsca wypadku;

II spisanie danych ustalonych świadków zdarzenia (jeśli jest taka możliwość, warto aby zadbać, by złożyli oni własnoręczne podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody);
III. wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, najlepiej bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce;

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, iż w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie przyznaje się do winy lub gdy odmawia lub utrudnia zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia Policji.

Podsumowując, dla zabezpieczenia swoich roszczeń odszkodowawczych musisz zadbać o ustalenie wszystkich uczestników zdarzenia oraz spisanie odpowiedniego oświadczenia przez sprawcę wypadku.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.
Zadzwoń +48 722 080 080 lub napisz do nas e-mail kontakt@krop.org.pl to nic nie kosztuje, a może tylko pomóc. Sprawdź jak możemy pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

});