odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

OdszkodowaniaCzynności zmierzające do skutecznego wyegzekwowania odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego

W zakresie czynności związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że obowiązek dostarczenia do zakładu ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym.

W związku z powyższym warto mieć na uwadze, że każdy uczestnik wypadku ma obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody.

Dla skutecznego wyegzekwowania świadczeń odszkodowawczych należy zadbać o staranne zgromadzenie dowodów już na miejscu wypadku. Dotyczy to zwłaszcza osoby poszkodowanej. W związku z tym osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna zadbać przede wszystkim o :

bezpłatna konsultacja prawna

I. spisanie oświadczenia sprawcy szkody, które powinno zawierać

  • dane osobowe kierowcy pojazdu a jeśli nie jest on równocześnie posiadaczem, także dane posiadacza; tzn. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy
  • dane dotyczące pojazdów biorących udział w wypadku drogowym (tj. marka, model, numer rejestracyjny pojazdu)
  • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia
  • spis widocznych uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu
  • szkic sytuacyjny miejsca wypadku

II. spisanie danych ustalonych świadków zdarzenia (jeśli jest taka możliwość, warto aby zadbać, by złożyli oni własnoręczne podpisy na oświadczeniu sprawcy szkody)

III. wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, najlepiej bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce

Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, iż w sytuacji, gdy osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie przyznaje się do winy lub gdy odmawia lub utrudnia zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia Policji.

Podsumowując, dla zabezpieczenia swoich roszczeń odszkodowawczych musisz zadbać o ustalenie wszystkich uczestników zdarzenia oraz spisanie odpowiedniego oświadczenia przez sprawcę wypadku.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl