odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę ?

Wiele osób dostając od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia ugody. Dzięki temu szybko zostaną im wypłacone świadczenia.
W większości przypadków niestety jest to błędne postępowanie. Zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym, a nie dobrem osób poszkodowanych i troską o to, by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze.

Należy więc pamiętać, że gdy zakład ubezpieczeń proponuje ugodę, to albo oferowane świadczenie jest w znacznym stopniu zaniżone, albo osoba poszkodowana nie zgłosiła jeszcze innych roszczeń. Ewentualnie obie te możliwości razem.

bezpłatna konsultacja prawna

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę – zalety ugody

Zalety zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń

  • Główną zaletą jest szybkie zakończenie postępowania i uzyskanie ustalonych w ugodzie świadczeń. Wielu klientów potrzebuje pieniędzy od razu. Musi bowiem opłacić kosztowną rehabilitację, operację lub leki które są im niezbędne. NFZ odmawia ich opłacenia lub może ja zapewnić za pół roku albo i dłużej. Uzyskanie świadczeń od razu jest oczywiście kuszące. Należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokryć wszystkie uzasadnione koszty leczenia osoby poszkodowanej. W wyniku zawartej ugody osoba poszkodowana uzyskuje od zakładu ubezpieczeń wyższą kwotę niż pierwotnie ustalona. Nosi ona nazwę kwoty bezspornej. Stanowi niewątpliwą korzyść. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie mają profesjonalnego pełnomocnika i obawiają się lub nie mają możliwości wytoczenia powództwa do sądu.
  • Zawarcie ugody kończy postępowanie w sprawie likwidacji szkody, więc nie będzie trzeba kierować sprawy do sądu, pisać pozwu, jeździć na rozprawy i ponosić kosztów procesu, które mogą nie zostać zwrócone w przypadku przegrania sprawy. Jest to podejście bezpieczne, które uchroni osobę poszkodowaną od dodatkowego stresu związanego z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy przed sądem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sprawa prowadzona jest przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego nie wniesie on do sądu sprawy, albo nie zażąda kwoty, która nie będzie realna do uzyskania, tak więc ryzyko przegrania sprawy i poniesienia kosztów procesu jest naprawdę niewielkie.

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę – wady ugody

Wady zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń

Główną wadą zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń jest fakt, iż skutkuje to zawsze otrzymaniem niższych niż możliwe do uzyskania w sądzie, kwot żądanych świadczeń. Świadczenia są wypłacane szybko, ale w niższej niż należna wysokości, a różnica w zależności od sprawy potrafi być ogromna. Dla przykładu w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej wypłacane kwoty bezsporne kształtują się na poziomie ok. 10.000 – 20.000 zł. W ramach zawartej ugody kwoty te są podnoszone do ok. 30.000 zł, jednak w tego typu sprawach sądy obecnie orzekają zadośćuczynienia w wysokości ok. 100.000 zł, dla każdej z osób poszkodowanych.

Zawarcie ugody wiąże się ze zrzeczeniem się roszczeń do zakładu ubezpieczeń na przyszłość. To znaczy, że po zawarciu ugody nie otrzymamy już żadnych innych świadczeń od zakładu ubezpieczeń, nawet jeżeli dowiemy się że mogliśmy dochodzić dodatkowo renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, albo zwrotu kosztów przystosowania domu i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nie pomoże tu nawet skierowanie sprawy do sądu, bo w ramach podpisanej ugody pozbawiamy się takiej możliwości.

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę – warto czy nie warto ?

W naszej opinii jako profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się dochodzeniem roszczeń dla osób poszkodowanych, bardzo rzadko występuje sytuacja, w której doradzam moim klientom przyjęcie ugody proponowanej przez zakład ubezpieczeń.

Głównie są to sytuacje dotyczące np:

  • kapitalizacji renty, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, renta jest już ustalona w odpowiedniej wysokości, a klient wolałby uzyskać wysokie jednorazowe świadczenie, lub
  • gdy w wypadku poszkodowanych jest wiele osób, które są reprezentowane przez jednego pełnomocnika. Wtedy zakład ubezpieczeń może zgodzić się w ramach ugody na warunki, które co prawda będą gorsze od tych które można uzyskać w sądzie, jednak w tak niewielkim stopniu, że z uwagi na szybkość wypłaty uzgodnionych świadczeń, zawarcie ugody jest korzystne.

Na podjęcie przez osobę poszkodowaną ostatecznej decyzji wpływa jednak o wiele więcej czynników niż wynika to z przedstawionego przeze mnie powyżej opisu, głownie dotyczących sytuacji rodzinnej, majątkowej czy spraw osobistych, dlatego też w każdym przypadku należy rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, by podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl