Zgłoś się już dziś i skorzystaj z bezpłatnej analizy dokumentacji okołoporodowej. Każdego dnia zapewniamy porady prawne poszkodowanym rodzicom. Opowiedz nam swoją historię, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

ciąża przenoszona

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

ciąża przenoszona

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

ciąża przenoszona

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciąża przenoszona

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

dziecko urodzone w zamartwicy

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Dziecko urodzone w zamartwicy: czy wiesz, że…

Dziecko urodzone w zamartwicy, zamartwica urodzeniowa, zamartwica płodu, niska punktacja w skali Apgar, niedotlenienie okołoporodowe, niedotlenienie przy porodzie

 • Dziecko urodzone w zamartwicy – zamartwica płodu, czyli niedotlenienie dziecka jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu oraz wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek urazu porodowego, w przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.

 • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG oraz zielone wody płodowe.

 • Jeżeli podczas zapisów KTG w trakcie porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2 lub 3 minuty, lekarz prowadzący poród powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

 • Jeżeli podejrzewasz, że miał miejsce błąd lekarski przy porodzie lub też personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu Twojego dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka przy porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością, dlatego też zachęcamy poszkodowanych pacjentów do walki o swoje prawa i należne im odszkodowanie.

Dziecko urodzone w zamartwicy – zamartwica wewnątrzmaciczna – zamartwica noworodka

 • Ciężka zamartwica „blada” występuje u noworodków, które otrzymały od 0 do 3 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu, a ich tętno było poniżej 100 na minutę w chwili urodzenia, miały nieprawidłowe zabarwienie skóry i wykazywały brak napięcia mięśniowego.
 • Zamartwica umiarkowana „sina” występuje u noworodków, które otrzymały od 4 do 7 pkt w skali Apgar w 1 minucie po urodzeniu i ich tętno było równe lub powyżej 100 na minutę, napięcie mięśniowe obniżone oraz wykazywały osłabioną reakcję na bodźce.

Dziecko urodzone w zamartwicy – możliwe skutki

 • Noworodek z zamartwicą urodzeniową ma zaburzenia pierwszego oddechu oraz bardzo często ma problem z kontynuowaniem samodzielnego oddychania.
 • U noworodków, które przeżyły niedotlenienie przy porodzie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe, padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ruchowe. Niedotlenienie mózgu u dziecka może skutkować nieodwracalną niepełnosprawnością.
 • Skutkiem zamartwicy płodu najczęściej jest: hipoksemia, hipoksja, kwasica, uszkodzenia narządowe, wylew krwi do mózgu u noworodka.
 • Jeżeli charakter niedotlenienia jest krótkotrwały, to dziecko może nie ponieść żadnych konsekwencji tego stanu. Jeżeli natomiast niedotlenienie ma charakter głęboki i długotrwały, może prowadzić do wielu zaburzeń w organizmie dziecka.
 • Dziecko urodzone w zamartwicy może być: opóźnione umysłowo, cierpieć na padaczkę lub mieć porażenie mózgowe.
 • Zamartwica płodu niesie za sobą również inne konsekwencje – dzieci urodzone w zamartwicy bywają nadpobudliwe psychoruchowo. Często miewają problemy z koncentracją uwagi. Występują u nich również zaburzenia ruchowe i trudności w nauce.
 • Niekiedy zamartwicę i objawy niedotlenienia płodu da się przewidzieć dzięki: badaniu ultrasonograficznemu (USG) lub badaniu kardiotokograficznemu (KTG). Można też pobrać krew płodu i oznaczyć jego odczyn ph. Niski wskaźnik świadczy o niedotlenieniu. Zabieg ten wykonuje się jednak rzadko, ponieważ grozi on zakażeniem.