odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Błędy okołoporodowe

Niewspółmierność porodowa, a drugi poród?

Niewspółmierność porodowa przy pierwszym porodzie stanowi podstawę do wzmożonej czujności w przyszłości.  Istotne są zatem informacje z przebytego rozwiązania ciąży, takie jak waga dziecka, wystąpienie dystocji barkowej i inne komplikacje. Co za tym idzie, może stanowić podstawę do przeprowadzenia cesarskiego cięcia podczas drugiego porodu.

Wąskie biodra, a poród?

Lekarz czy też położna, przed porodem powinni określić, czy ciężarna nie ma zbyt wąskich bioder. Wskazuje się na cztery zewnętrzne wymiary miednicy kostne. Pierwszy z nich to wymiar międzykolcowy, który określa odcinek między zewnętrznymi punktami kolców przednich górnych (prawidłowy wymiar to 25 – 26 cm). Równie istotny jest pomiar międzygrzebieniowy, to jest odległość pomiędzy zewnętrznymi, wysuniętymi na boki, punktami grzebieni biodrowych (28–29 cm).

Najdłuższa odległość jest między zewnętrznymi powierzchniami kości krętarzy udowych i jest to wymiar międzykrętarzowy (31-32 cm). Zewnętrznym wymiarem prostym miednicy jest sprzężna zewnętrzna. Zatem jest to odcinek między górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łonowego a połączeniem kręgów lędźwiowych oraz krzyżowych (20–21 cm).

Pod uwagę bierze się także rozmiar dziecka i jego ułożenie. W konsekwencji ma to na celu określenie, czy istnieje możliwość urodzenia dziecka w sposób naturalny.

Badanie EEG u dziecka na czym polega?

Badanie EEG wykonuje się za pomocą elektroencefalografu. Ogólnie rzecz biorąc, polega ono na rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują czynność mózgu dziecka. Badanie EEG trwa około 40 minut. Można je wykonać zarówno we śnie, jak i w czuwaniu. Co więcej, jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Co może wykazać badanie EEG u dziecka?

Badanie EEG może wykazać nieprawidłowości w pracy mózgu dziecka. Zasadniczo, wskazaniem do wykonania badania EEG głowy dziecka jest potwierdzone uszkodzenie mózgu w życiu płodowym lub po narodzinach. Bez wątpienia pozwala ono wykazać, czy zmiany neurologiczne dotyczą mózgu, czy innej części układu nerwowego. Badanie EEG wykonywane jest przede wszystkim w celu monitorowania i diagnozy padaczki, zaburzeń snu oraz chorób organicznych mózgu.

Badanie EEG u dzieci w jakim celu?

Badanie EEG (elektroencefalografia) służy do oceny pracy mózgu dziecka. Przeprowadza się w celu wykrycia schorzeń neurologicznych. W ten sposób diagnozuje się między innymi padaczkę, autyzm, zaburzenia słuchu i wzroku, wodogłowie, a także zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Należy pamiętać, że schorzenia neurologiczne u dziecka mogą być wynikiem urazu okołoporodowego, niedotlenienia okołoporodowego czy zamartwicy.

Co oznaczają zielone wody płodowe?

Niewątpliwie zielone wody płodowe mogą mieć różne przyczyny. Zazwyczaj świadczą one o trudnościach dotyczących funkcji oddechowej u dziecka. Nie zawsze jednak oznaczają, że dziecko jest zagrożone. Może się zdarzyć, że ciężarna w ostatnim miesiącu ciąży przechodziła infekcję. W konsekwencji infekcji płyn owodniowy może również zmienić barwę na zieloną.

Czym grożą zielone wody płodowe?

Zdecydowanie zielone wody płodowe mogą być powodem do niepokoju i sygnałem, że dobrostan dziecka może być zagrożony. Mogą one świadczyć m.in. o niedotlenieniu dziecka lub o tym, że dziecko wydaliło smółkę. Niewątpliwie niedotlenienie może okazać się bardzo niebezpieczne, dlatego należy zwracać uwagę na barwę płynu owodniowego.

Zielone wody płodowe a zdrowie dziecka?

Zielone wody płodowe mogą świadczyć o pewnych niepokojących nieprawidłowościach. Ponadto są wskazaniem do wzmożonego nadzoru nad ciężarną oraz elektronicznego monitorowania dobrostanu płodu. Odpływanie zielonych wód płodowych może bowiem świadczyć, że doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego, dlatego dziecko wydaliło smółkę.

Niedotlenienie może wzmagać ruchy oddechowe u płodu, co z kolei może prowadzić do przedostania się smółki do tchawicy i oskrzeli. Po urodzeniu dziecka obecność smółki w drogach oddechowych powoduje: zaburzenia drożności oskrzelików, uszkodzenie pęcherzyków płucnych, upośledzenie drożności drobnych oskrzeli, rozwój przetrwałego nadciśnienia płucnego.

Jak wyglądają zielone wody płodowe?

Ogólnie rzecz biorąc zielone wody płodowe mają barwę zieloną, a ponadto są raczej mętne. W prawidłowo przebiegającej ciąży są one przezroczyste natomiast tuż przed porodem mogą zmienić barwę na bardziej brązową i mętną strukturę. Z pewnością jednak zielony kolor wód płodowych nie jest sytuacją normalną i typową.

Jak rozpoznać zielone wody płodowe?

Zielone wody płodowe są znacząco inne od tych, które występują w prawidłowo przebiegającej ciąży, dlatego stosunkowo łatwo je rozpoznać. Są one wówczas zielone, gęste i mętne. Zielone wody podowe mogą świadczyć o pewnych niepokojących nieprawidłowościach. Np.: o niedotlenieniu dziecka czy tzw. stresie wewnątrzmacicznym. Należy również pamiętać, że zielone wody płodowe nie w każdej sytuacji są powodem do niepokoju.

1 4 5 6