Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Ogólne

Na czym polega pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych?

Zakres pomocy prawnej

Pierwszym etapem współpracy jest bezpłatna analiza dokumentacji medycznej. W ten sposób ustalamy, jakie są szanse wykazania odpowiedzialności za szkodę, a w konsekwencji uzyskania odszkodowania. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny sprawy proponujemy naszym klientom współpracę, czyli reprezentację przez doświadczonego prawnika przed sądem, ubezpieczycielem lub Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Ile kosztuje pomoc Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych?

Koszty pomocy prawnej

Nie pobieramy opłat wstępnych za prowadzenie sprawy. Uzyskujemy wynagrodzenie jedynie w przypadku wygranej. Podpisując umowę ustalamy  z klientem wynagrodzenie wyrażane procentowo od wartości przedmiotu sporu, czyli od kwoty, o jaką się ubiegamy. Nasze wynagrodzenie ustalamy każdoroazow indywidualnie.  Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia bieżemy pod uwagę stopień skomplikowania sprawy, czas trwania procesu oraz liczbę zaangażowanych specjalistów. Klient rozlicza się z nami na koniec z wygranej kwoty roszczenia.