odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Wpisy z: Wypadek komunikacyjny

Jak długo czeka się na odszkodowanie z OC sprawcy?

Zasadniczo ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Może się to jednak wydłużyć do 90 dni jeżeli istnieją przesłanki, które uniemożliwiają wypłatę w przepisowym terminie. Dzieje się tak wówczas gdy, istnieje problem z ustaleniem sprawcy wypadku. Postępowanie przed sądem trwa dłużej aniżeli przed ubezpieczycielem, jednakże ostatecznie warto poczekać. Cierpliwość niewątpliwie się opłaca.

Kto może otrzymać zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego?

Zadośćuczynienie przysługuje każdej osobiektóra doznała szkody niemajątkowej na skutek czynu niedozwolonego. Szkoda niemajątkowa, nazywana inaczej krzywdą, oznacza w prawie cywilnym wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego.

Zadośćuczynienie za krzywdę przysługuje również osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Jest to zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej.

Kto może dostać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Zgodnie z art. 446 par. 3 sąd  może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie. Ogólnie rzecz biorąc odszkodowanie za śmierć otrzymują zatem osoby bliskie, które pozostawały w więzi emocjonalnej ze zmarłą osobą. W szczególności będą to: małżonek, dzieci, rodzice zmarłego.

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Dodatkowo, jeżeli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nie jest znany bądź nie posiadał polisy OC, odszkodowanie może zostać wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy jest ustalenie, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym sprawca wypadku ma wykupiona polisę. Następnie należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i określić o jaką kwotę się ubiegasz. Jeśli jej nie podasz, ubezpieczyciel może pomóc Ci ją określić jednakże lepszym rozwiązaniem będzie podanie konkretnej kwoty, której chesz otrzymać. Ponadto będziesz proszony o przedłożenie wszelkiej dokumentacji. Mogą to być paragony czy faktur potwierdzających wystąpienie szkody i odbycie leczenia.

Po dopełnieniu powyższych kroków pozostaje Ci jedynie czekać na propozycję zakładu ubezpieczeń odnośnie wysokości odszkodowania. W razie gdyby kwota przyznana przez ubezpieczyciela Cię nie satysfakcjonowała, możesz wystąpić z roszczeniem do sądu. Zasądzone odszkodowanie może być znacząco wyższe od tego, które proponował ubezpieczyciel.

Kiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym?

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może ubiegać się każda osoba, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Aby uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. Pamiętaj, że okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych co do zasady wynosi 3 lata.  Jednakże termin ten liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Co więcej jeśli sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu okres przedawnienia wydłuża się i wynosi 20 lat licząc od dnia, w którym wypadek komunikacyjny nastąpił.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jeżeli doznałeś urazu na skutek wypadku komunikacyjnego, masz prawo uzyskać odpowiednie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. W tym celu zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni wypłacić Ci należne odszkodowanie.

Bez wątpienia sprawy dotyczące szkody polegającej na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są nierzadko bardzo skomplikowane. Dlatego, aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę odszkodowania i nie spotkać się z odmową ze strony ubezpieczyciela, warto skontaktować się z profesjonalistą. Doświadczony prawnik poprowadzi Twoją sprawę i z pewnością będzie w stanie udzielić Ci fachowej pomocy.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

Z pewnością kwoty wypłacane przez zakłady ubezpieczeń są zdecydowanie zaniżone. Są również niewspółmierne do rzeczywistej szkody, cierpienia i bólu, jakich doświadczył poszkodowany. Aby uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie na pewno warto zdecydować się na drogę sądową. W tym przypadku bezsprzecznie potrzebna będzie fachowa pomoc profesjonalisty, dlatego zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Nasi prawnicy pomogą Ci w uzyskaniu godziwej rekompensaty za to, co Cię spotkało.  Bezzwłocznie zadzwoń do nas i walcz o lepsze jutro już dziś!   Wciąż masz szansę, zatem nie zwlekaj.

Uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Poszkodowanym, którzy na skutek wypadku komunikacyjnego odnieśli uszczerbek na zdrowiu przysługuje zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie przysługuje osobie, która doznała szkody niemajątkowej, nazywanej inaczej krzywdą. W prawie cywilnym oznacza to wszelkie negatywne skutki dla psychicznej i cielesnej kondycji poszkodowanego. Składają się na nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i wynikający z nich ból fizyczny oraz cierpienie psychiczne wywołane kalectwem, oszpeceniem czy też poczuciem bezradności.

Odszkodowanie natomiast przysługuje za straty materialne, które powstały w wyniku wypadku. Dotyczy to przede wszystkim kosztów leczenia, utraconych zarobków. Dodatkowo poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z  przygotowaniem do innego zawodu.

Jak napisać pismo o odszkodowanie z OC sprawcy

Niewątpliwie, aby uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy najpierw trzeba złożyć wniosek do ubezpieczyciela. Można również zgłosić szkodę telefonicznie. Jeżeli jednak decydujesz się na formę pisemną, musisz pamiętać o kilku niezbędnych elementach.

W piśmie do ubezpieczyciela należy zawrzeć w szczególności: nazwę zakładu ubezpieczeń, nr polisy OC sprawcy, sprawcę, poszkodowanego, datę zdarzenia, żądanie wraz z uzasadnieniem oraz obrażenia, jakie odniósł poszkodowany, a także koszty leczenia. Są to z pewnością informacje, które muszą znaleźć się w pisemnym zgłoszeniu szkody. Bezsprzecznie niezwykle ważnym jest uzasadnienie swego żądania. Musimy bowiem wykazać dlaczego nasze roszczenie jest zasadne. Nie jest to łatwe zadanie, stąd skorzystanie z usług profesjonalisty może okazać się najlepszym wyjściem. Doświadczony prawnik przygotuje argumentację, która pomoże w uzyskaniu możliwie najwyższego odszkodowania.