Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Wypadek w pracy

Co poszkodowany pracownik może zrobić, gdy pracodawca nie sporządzi protokołu powypadkowego?

Nie wydanie protokołu powypadkowego przez pracodowcę

Jeśli pracodawca nie spisał protokołu powypadkowego, pracownikowi przysługuje roszczenie o jego sporządzenie, które nie ulega przedawnieniu. Jeżeli pracodawca odmawia sporządzenia protokołu, pracownik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Pracodawca ma obowiązek spełnić żądanie. Brak protokołu ma niekorzystne skutki dla poszkodowanego pracownika w postaci nieprzyznania przez ZUS świadczenia wypadkowego. Oznacza to, że bez protokołu ZUS nie wypłaci pracownikowi pieniędzy, ale sąd owszem, może przyznać odszkodowanie pomimo braku protokołu powypadkowego. Jest to korzystne rozstrzygnięcie dla pracownika ponieważ nie zamyka szansy na uzyskanie świadczeń.