Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Wpisy z: Wypadki w gospodarstwie rolnym

Gdzie i kiedy zgłosić wypadek w gospodarstwie rolnym?

Wypadek w rolnictwie

Wypadek w gospodarstwie rolnym należy zgłosić jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki. Nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Okolicznpości wypadku nie mogą budzić wątpliwości, iż doszło do niego w związku z wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać, aby koniecznie wezwać pogotowie i sporządzić listę naocznych świadków zdarzenia. O wypadku należy zawiadomić najbliższą placówkę terenową KRUS. Może tego dokonywać osoba poszkodowana lub inna osoba zarówno w siedzibie,  pocztą tradycyjną, elektroniczną, czy też telefonicznie.