odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Indukcja porodu - najczęstsze błędy lekarzy

Indukcja porodu – najczęstsze błędy lekarzy

Indukcja porodu – najczęstsze błędy lekarzy

W tym artykule opiszemy jak właściwie przygotować rodzącą do podania oksytocyny i prawidłowo monitorować parametry życiowe matki i płodu, aby nie doszło do błędu medycznego, który może być tragiczny w skutkach np. : pęknięcie macicy lub/i niedotlenienie noworodka, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności dziecka.

Preindukcja porodu to postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy i zwiększenie skuteczności indukcji porodu. Sytuacje, w których kontynuowanie ciąży jest potencjalnie bardziej ryzykowne dla płodu i/lub matki niż jej zakończenie, stanowią wskazanie do preindukcji/indukcji porodu.

Indukcja porodu jest wywołaniem czynności skurczowej mięśnia macicy przed jej samoistnym rozpoczęciem.

Metody indukcji i preindukcji porodu mogą być farmakologiczne oraz mechaniczne.

Do najczęściej spotykanych błędów w indukcji porodu zaliczamy:

 • niespełnione warunki do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do indukcji porodu
 • nieuwzględnienie wskazań do indukcji porodu
 • zastosowanie nieprawidłowej metody indukcji porodu
 • nieprawidłowe dawkowanie oksytocyny
 • nieznajomość metod reanimacji/resuscytacji wewnątrzmacicznej płodu
 • nieuwzględnienie przeciwwskazań do stosowania prostaglandyn
 • nieprawidłowe dawkowanie mizoprostolu
 • nieznajomość nowych preparatów prostaglandyn
 • nieznajomość bardzo bezpiecznej, niepowodującej tachysystole metody indukcji porodu – założenia cewnika Foleya

bezpłatna konsultacja prawna

Indukcja porodu – warunki i postępowanie

Indukcja powinna być poprzedzona szczegółowym wywiadem położniczym i badaniem klinicznym. Należy dokładnie określić:

 • położenie i dobrostan płodu
 • umiejscowienie łożyska
 • wskazania do indukcji, uwzględniając przeciwwskazania

Najistotniejszym elementem decydującym o skuteczności indukcji porodu jest stan szyjki macicy i jej dojrzałość. W sytuacji, gdy szyjka macicy jest niedojrzała, należy przeprowadzić preindukcję porodu – w takim przypadku wskazania do indukcji porodu stają się jednocześnie wskazaniami do preindukcji porodu. Stan i dojrzałość szyjki macicy oceniane są podczas badania, standardem jest skala punktowa według Bishopa.

Ustalenie wartości wskaźnika szyjkowego według Bishopa polega na ocenie pięciu jej parametrów:

 • zgładzenia
 • rozwarcia
 • konsystencji
 • usytuowania w kanale rodnym
 • oraz stosunku części przodującej do linii międzykolcowej

Ocena dojrzałości szyjki macicy w skali Bishopa stanowi najbardziej wiarygodny wskaźnik prawdopodobieństwa przeprowadzenia skutecznej indukcji porodu. 

zadzwoń teraz

Ocena dojrzałości szyjki macicy

Wyróżnia się następujące stopnie dojrzałości szyjki macicy:

 • szyjka macicy niedojrzała: ≤5 pkt w skali Bishopa
 • szyjka macicy dojrzała: ≥6-8 pkt w skali Bishopa
 • bardzo dojrzała szyjka macicy: >8 pkt w skali Bishopa

Warunkiem bezwzględnie koniecznym podczas indukcji i stymulacji czynności skurczowej macicy z żywym płodem jest stałe monitorowanie jego stanu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (badanie kardiotokograficzne, KTG).

 Indukcja – wskazania

Do najczęstszych wskazań do są:

 • przekroczenie terminu porodu >41 tygodnia ciąży
 • samoistne przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (bez czynności skurczowej)
 • schorzenia przebiegające z nadciśnieniem w ciąży
 • wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR)
 • schorzenia matczyne
 • konflikt serologiczny
 • psychosomatyczne, np. wyczerpanie matki
 • logistyczne, np. ryzyko nagłego porodu, duża odległość od szpitala

Indukcja – przeciwwskazania

Wśród przeciwwskazań są:

 • regularna czynność skurczowa
 • łożysko przodujące, naczynia przodujące
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • przodowanie/wypadnięcie pępowiny
 • bezwzględna niewspółmierność główka-miednica
 • poprzeczne położenie płodu
 • ciąża wielopłodowa z płodem przodującym w położeniu miednicowym albo poprzecznym
 • przebyte cięcie cesarskie (poza cięciem poprzecznym w dolnym odcinku) albo stan po uterotomii (otwarcie jamy macicy: histeroskopowe, laparoskopowe, laparotomia)
 • stan po pęknięciu macicy
 • aktywna objawowa opryszczka narządów płciowych w czasie porodu
 • objawowy zespół zakażonej owodni
 • inwazyjny rak szyjki macicy
 • przeciwwskazania farmakologiczne
 • alergie na preparaty prostaglandynowe, względnie ich składniki
 • matczyny stan astmatyczny w przeszłości/w czasie ciąży
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego z ciężkim ostrymi nawrotami

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko doznaliście trwałego uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza przy porodzie, niezwłocznie zadzwoń do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych 722 080 080. Od wielu lat wspieramy poszkodowane dzieci i ich rodziców. Zapewniamy bezpłatną analizę dokumentacji medycznej oraz szans procesowych.

Potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania? Zapraszamy do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Twoja sprawa jest dla nas najważniejsza. Pomożemy Ci w uzyskaniu należnych pieniędzy – odszkodowaniazadośćuczynienia i renty.

 

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl