odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjentaKara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu bez zgody pacjenta z art. 192 § 1 Kodeksu karnego?

Przestępstwo wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta stypizowane w art. 192 Kodeksu karnego należy do katalogu występków, gdyż zgodnie z § 1  powyższego przepisu prawnego za popełnienie owego czynu zabronionego, lekarzowi grozi:

 • kara grzywny
 • kara ograniczenia wolności
 • albo  kara pozbawienia wolności do lat 2

bezpłatna bezpłatna konsultacja

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta – grzyna

Na podstawie art. 33 § 1 Kodeksu karnego, należy podkreślić, iż grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa po pierwsze liczbę stawek, a następnie wysokość jednej stawki, np. osobie X Sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 złotych jedna stawka, czyli łącznie osoba X ma do zapłaty 1000 złotych. Przy ustalaniu stawki dziennej grzywny na podstawi art. 33 § 3 Kodeksu karnego, Sąd bierze pod uwagę:

 • dochody lekarza jako sprawcy przestępstwa
 • jego warunki osobiste oraz rodzinne
 • stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe osoby wykonującej zabieg leczniczy bez zgody pacjenta

Artykuł 33 § 3 Kodeksu karnego wskazuje, że „stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych”.

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta – ograniczenie wolności

Artykuł 34 § 1a Kodeksu karnego wskazuje, że kara ograniczenia wolności jest sankcją, która polega na:

 • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
 • obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego
 • wykonywaniu pracy zarobkowej, nauce lub przygotowaniu się do zawodu
 • powstrzymaniu się od nadużywania alkoholu lub używaniu innych środków odurzających
 • poddaniu się terapii uzależnień
 • poddaniu się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji
 • uczestnictwie w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych
 • powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
 • powstrzymaniu się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób
 • potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd

Zgodnie z art. 34 § 1 Kodeksu karnego: „kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach”. Odbywając karę ograniczenia wolności lekarz, który popełnił przedmiotowe przestępstwo nie może bez zgody Sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma on obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary na podstawie art. 34 § 2 Kodeksu karnego.

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta – pozbawienie wolności

Wymierzając karę za popełnienie przestępstwa wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Sąd może także wymierzyć lekarzowi karę pozbawienia wolności do lat 2, zgodnie z art. 192 § 1 Kodeksu karnego.

zadzwoń teraz

Kara za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta – odpowiedzialność dyscyplinarna

Obok odpowiedzialności karnej, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta może odpowiadać dyscyplinarnie, ponieważ członkowie izb lekarskich ponoszą odpowiedzialność zawodową za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.

Podsumowując, należy wskazać, iż lekarzowi za popełnienie przestępstwa z art. 192 § 1 Kodeksu karnego, tj. wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, lekarz wykonujący zabieg leczniczy bez zgody pacjenta jest także narażony na odpowiedzialność dyscyplinarną. Wymierzając karę za przedmiotowe przestępstwo, Sąd może również zastosować inne instytucje wynikające z prawa karnego materialnego, np. nadzwyczajne złagodzenie kary.

Gdzie szukać pomocy?

Czy podejrzewasz, że w Twoim przypadku doszło do błędnej lub spóźnionej diagnostyki, która w konsekwencji opóźniła leczenie?

W takim razie możesz być ofiarą błędu medycznego, który powinien zostać jak najszybciej ukarany i odpowiednio wynagrodzony.

Wiemy, że każdego dnia zmagasz się z dokuczliwymi skutkami ubocznymi, a codzienna rehabilitacja jest żmudna i niezwykle kosztowna. Dlatego chcemy Ci pomóc! Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych to gwarancja wyspecjalizowanych specjalistów, którzy doskonale rozumieją z jakim cierpieniem musisz się zmagać. Zrobimy wszystko, aby wywalczyć dla Ciebie wysoką rekompensatę. Oczywiście, to w żaden sposób nie cofnie bolesnego czasu, ale otrzymasz ważne wsparcie w tym wyjątkowo trudnym okresie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl