odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medyczny

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medyczny

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, a błąd medycznyczny

Błąd medyczny to inaczej zaniedbanie ze strony lekarzy, czyli działanie niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Obecnie rośnie liczba procesów sądowych dotyczących roszczeń pacjentów z tytułu odszkodowań za błąd lekarski. Ze względu na to, że jednym z dowodów przedstawianych podczas rozprawy jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, niezbędnym jest, aby była ona rzetelnym dokumentem, tym bardziej, że jej jakość może zaważyć na wyniku procesu.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (inaczej: wypisu) należy do podstawowych obowiązków każdego podmiotu leczniczego prowadzącego szpital. Jest ona wystawiana pacjentowi przez lekarza na podstawie historii choroby albo karty noworodka. W praktyce tworzenie wypisów jest powierzane lekarzom stażystom, co często ma odzwierciedlenie w treści tych kart. Z drugiej strony, przepisy prawa mówią, że odpowiedzialność za ich treść spoczywa na podpisującym się na nich lekarzu oraz na ordynatorze oddziału.

bezpłatna konsultacja prawna

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – co powinna zawierać?

Jak wynika z powyższej listy, wypis z leczenia szpitalnego jest źródłem informacji nie tylko dla pacjenta, ale również dla innych lekarzy. Lekarze mogą podjąć właściwe decyzje dotyczące dalszego leczenia pacjenta opierając się na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego – nieścisłości

Mimo tak jasnych reguł sporządzania kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
w praktyce medyczno-sądowej często obserwuje się kilka problemów związanych z jakością informacji zawartych w tych dokumentach:

  1. Zapisywanie rozpoznania po łacinie, a nie w języku polskim.

Z prawnego punktu widzenia stanowi to oczywiste naruszenie przepisów prawa oraz dowodzi niewłaściwego poinformowania pacjenta, który ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Także z medycznej perspektywy, praktyka  ta nie jest odpowiednia, ponieważ to właśnie z ust lekarza pacjent powinien dowiedzieć się o specyfice choroby, na którą cierpi oraz
jej następstwach, a także strategii leczenia. W przeciwnym wypadku może poszukiwać informacji u osób niekompetentnych.

  1. Pomijanie adnotacji o przeprowadzonych konsultacjach i ich wynikach.

Wpisanie opisu wyników badań diagnostycznych i treści przeprowadzonych konsultacji oraz wniosków z opinii lekarza konsultującego ma istotne znaczenie np. dla lekarza rodzinnego, który nie będzie kierował pacjenta ponownie do danego specjalisty.

  1. Poprzestanie jedynie na rozpoznaniu i zastosowanym leczeniu.

Z medycznego punktu widzenia taki zapis nie wnosi żadnych istotnych informacji
do całokształtu sprawy. Poza tym włączenie do karty informacyjnej opisu zabiegu operacyjnego ułatwia ustalenie dalszego postępowania i leczenia w trybie ambulatoryjnym.

  1. Ogólne informacje dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia.

Szczegółowa, jasno sformułowana i precyzyjna adnotacja tych informacji w wypisie będzie przemawiać na korzyść lekarza w sytuacji sporu prawnego, kiedy pacjent postąpił wbrew zaleceniom lub chciałby podważyć, że w ogóle je otrzymał.

  1. Lakoniczne wyrażenia dotyczące przepisanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ich dawkowania.

Nieprawidłowe jest wpisywanie wyrażeń typu „leczenie jak dotychczas”. Nawet jeśli pacjent wie, jak przyjmować medykamenty, to należy podać w karcie dokładny sposób dawkowania leków. Usprawni to pracę lekarzowi POZ oraz pomoże pacjentowi, gdyby to zapomniał. Mimo iż nie ma takiego wymogu prawnego, to zapis w karcie o samodzielnej zmianie leczenia lub jego zaprzestanie przez pacjenta mogą być zagrożeniem dla zdrowia lub życia i że wymagają skonsultowania się z lekarzem, pozwala na oczyszczenie go z zarzutu nieprawidłowego leczenia chorego.

  1. Obowiązek określenia czasu niezdolności do pracy wraz z rozpoznaniem.

Wymaga się, aby te dane były rzetelne ze względu na skrupulatną ich kontrolę przez urzędników ZUS-u, sprawdzających zasadność wystawionego zaświadczenia.

Podsumowując, aby karta informacyjna leczenia szpitalnego była rzetelnym dokumentem należy ją zredagować czytelnie, bezbłędnie, precyzyjnie podając szczegółowe i wyczerpujące informacje zgodne z faktami. Pomocą w tym służą podane wyżej wymagania resortu zdrowia.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie za błąd medyczny lub naruszenie praw pacjenta

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego lub naruszenia praw pacjenta, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Od wielu lat wspieramy poszkodowanych pacjentów w walce o sprawiedliwość i słowo „przepraszam” ze strony lekarza.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z błędami medycznymi.

Masz tylko 3 lata na dochodzenie swoich praw jeżeli doszło do błędu medycznego ze strony lekarza. Pozwól sobie pomóc. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych rzetelnie przeanalizuje Twoją dokumentację medyczną. Zapewniamy bezpłatną konsultację prawną – będziemy wspólnie walczyć o lepszą przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl