odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Kiedy kontynuowanie porodu siłami naturyKiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym?

Lekarze i personel medyczny opiekujący się kobietą ciężarną powinni posiadać odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie położnictwa oraz wykazać się szczególną starannością wymaganą od lekarza jako fachowca w swojej dziedzinie. Wynika to m.in. z art. 2 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami świadczeń zdrowotnych.

Niezachowanie należytej staranności może doprowadzić do sytuacji, kiedy mamy do czynienia z błędem medycznym podczas porodu. Winą szpitala jest natomiast zła organizacja oddziału położniczo-ginekologicznego, jeżeli miała ona wpływ na wystąpienie błędu lekarskiego przy porodzie.

bezpłatna konsultacja prawna

Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym?

W przypadku wystąpienie błędu medycznego przy porodzie będzie odpowiadał lekarz samodzielnie albo solidarnie lekarz i szpital, w którym doszło do błędu.

Na temat problemu wadliwej organizacji działania oddziału położniczego w kontekście błędu w sztuce lekarskiej przy porodzie wypowiadał się niejednokrotnie Sąd Najwyższy. Na temat omawianego problemu wypowiedział się także Sąd Apelacyjny w Lublinie, który stwierdził, iż „błędem w sztuce lekarskiej jest kontynuowanie porodu siłami natury mimo istniejących od pewnego momentu bezwzględnych wskazań do dokonania zabiegu cesarskiego cięcia. Szpital ponosi odpowiedzialność zarówno za działanie lekarza wadliwie prowadzącego poród, jak i za uchybienia w organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego, które były przyczyną szkody.”(wyrok SA w Lublinie z dnia 10.01.2002r sygn I Aca 576/01).

W sytuacji gdy lekarz nadzorujący przebieg porodu pomimo wskazań medycznych do wykonania cięcia cesarskiego nadal zaleca kontynuowanie porodu siłami natury dopuszcza się popełnienia błędu lekarskiego. Za swoje działania, które skutkowały poważnymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla matki jak i dla dziecka takimi jak niedorozwój dziecka, śmierć dziecka i w konsekwencji wyrządziły szkodę, lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną jak i karną.

Na drodze postępowania cywilnego można złożyć pozew do sądu cywilnego, w którym wykażemy, że lekarz dopuścił się zawinionego błędu medycznego. Możemy domagać się w takiej sytuacji zapłaty:

  • odszkodowania
  • zadośćuczynienia
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb poszkodowanego. Chodzi tutaj o dziecko, które z powodu błędu medycznego jaki popełniono przy porodzie jest niepełnosprawne. Z tego tytułu potrzebuje leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego itp. Renta ma pokryć wszystkie jego potrzeby wynikające z popełnionego błędu medycznego

Do popełnienia błędu może dojść również ze strony szpitala, który dopuścił się uchybienia w organizacji oddziału położniczo-ginekologicznego. Sytuacja taka ma miejsce gdy nie zapewniono właściwych warunków do przeprowadzenia porodu.

Przykładowo można tutaj wymienić : przyjęcie na oddział do porodu kobiety z zagrożoną ciążą, pomimo braku specjalistycznego sprzętu; braku wystarczającej ilości wykwalifikowanego personelu medycznego, zapewnienia osobnej sali operacyjnej przeznaczonej tylko do wykonywania cięć cesarskich. Jest to oczywiście wyliczenie przykładowe.

W powyższej sytuacji kierujemy pozew przeciwko szpitalowi, który nie zapewnił odpowiednich warunków pacjentce przyjętej na oddział ginekologiczno-położniczy. W pozwie należy wykazać, iż szpital nie zapewnił odpowiednich warunków organizacyjnych. Trzeba też wykazać, że niezapewnienie odpowiednich warunków spowodowało późniejsze komplikacje przy porodzie, wskutek których doszło do powstania szkody.

Podsumowując, kontynuowanie porodu siłami natury w przypadku wskazań do cesarskiego cięcia jest błędem medycznym za który lekarz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Podobnie możemy uzyskać odszkodowanie w przypadku gdy szpital nie zapewni odpowiednich warunków organizacyjnych oddziałowi, na którym wykonuje się cesarskie cięcie.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl