odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

KROP wypadek przy pracy rolnikaKROP wypadek przy pracy rolnika

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Często następstwem nieszczęśliwych zdarzeń jest trwałe kalectwo gospodarza. Zawsze jest to tragedia dla rodziny, a dla gospodarstwa strata, niekiedy nie do naprawienia.

Jeżeli chcesz skutecznie dochodzić należnej kwoty tytułem odszkodowania, powierz sprawę profesjonaliście. Skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w odszkodowaniach.

bezpłatna porada

KROP wypadek przy pracy rolnika

Za wypadek przy pracy rolniczej uznaje taki wypadek, który spełnia równocześnie trzy warunki:

  • nagłość zdarzenia

W praktyce nagłość rozumiana jest zazwyczaj jako działanie momentalne, nieprzewidywalne, dokonujące się jednorazowo, w mgnieniu oka.

  • przyczynę zewnętrzną

W szczególności, przez przyczynę zewnętrzną rozumie się działanie czynników zewnętrznych, takich jak: elementy maszyn, energia elektryczna, środki chemiczne itp.

  • związek z wykonywaną pracą rolniczą

Trzecim niezbędnym warunkiem uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej jest wymóg jego związku z pracą rolniczą. Przede wszystkim musi ono nastąpić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo być związane z wykonywaniem tych czynności.

Wymaga podkreślenia, że brak choćby jednej z tych przesłanek powoduje, że zdarzenie nie będzie mogło być uznane za wypadek.

KROP wypadek przy pracy rolnika

Należy wskazać, że poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

  • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem
  • udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem
  • wskazać świadków wypadku
  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia
  • a ponadto, udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

KROP wypadek przy pracy rolnika

Przede wszystkim, za wypadek zgłasza się właściwej jednostce KRUS, bezpośrednio w siedzibie tej jednostki albo za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba.

Właściwą jednostką do przyjęcia zgłoszenia wypadku jest oddział regionalny KRUS lub placówka terenowa, w której osoba poszkodowana jest ubezpieczona.

zadzwoń teraz

KROP wypadek przy pracy rolnika

Jeśli uległeś wypadkowi podczas pracy w rolnictwie, to jak najszybciej powinieneś zaufać odpowiednim ekspertom z zakresu odszkodowań.

W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w odszkodowaniach.

Zajmiemy się przygotowaniem odpowiedniego pisma do ubezpieczyciela, a jeśli to będzie konieczne, będziemy reprezentować Państwa przed sądem. Pomagamy  w uzyskaniu jak najwyższego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Skontaktuj się z nami i zapewnij godną przyszłość swojej rodzinie. Możesz uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację i wskażemy, w jaki sposób możesz dochodzić sprawiedliwości!

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl