Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Martwicze zapalenie jelit

martwicze zapalenie jelit

Martwicze zapalenie jelit

Choroba występuje głównie wśród noworodków o masie ciała mniejszej niż 1500 g. Martwicze zapalenie jelit stwierdza się u 1-5% noworodków leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Początek choroby zwykle ujawnia się między 3 a 10 dobą życia dziecka.

Martwicze zapalenie jelit powstaje w następstwie współistnienia niedokrwienia jelit oraz zakażenia. Stan zapalny powoduje uszkodzenie śluzówki jelita, które może dotyczyć tylko drobnego fragmentu jelita cienkiego lub grubego, a w cięższych przypadkach większego obszaru.

bezpłatna konsultacja prawna

Martwicze zapalenie jelit – czynniki ryzyka

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia martwiczego zapalenia jelit należą:

 • wcześniactwo
 • niedotlenienie okołoporodowe
 • niska punktacja Apgar w 5 minucie życia
 • uszkodzenie błony śluzowej jelit
 • kolonizacja bakteryjna przewodu pokarmowego, głównie przez pałeczki jelitowe
 • żywienie pozajelitowe
 • cewnikowanie tętnic pępowinowych
 • policytemia
 • ciężkie zakażenia
 • drożny przewód tętniczy
 • żywienie mieszankami hiperosmolarnymi
 • stosowanie kokainy przez matkę

Martwicze zapalenie jelit – kiedy występuje?

Martwicze zapalenie jelit występuje przede wszystkim u wcześniaków, chociaż sporadycznie stwierdza się je u noworodków urodzonych w terminie. Choroba występuje z częstością 0,3-2,4 na 1000 noworodków, a częstość jej występowania zwiększa się wraz z obniżeniem się wieku płodowego.

Objawy martwiczego zapalenia jelit

 • wzdęcie brzucha
 • zaleganie treści pokarmowej w żołądku
 • wymioty żółciowe
 • stolec z domieszką krwi
 • obecność powietrza w ścianie jelit
 • obecność wolnego powietrza pod przeponą
 • letarg
 • bezdechy
 • zaczerwienienie powłok brzusznych
 • objawy niedrożności jelit

zadzwoń teraz

Martwicze zapalenie jelit – przebieg

Choroba może przebiegać gwałtownie i szybko doprowadzić do perforacji, czyli przerwania jelita, może mieć też przebieg łagodniejszy, powoli, ale podstępnie prowadzący do niedrożności. Objawy mogą być uogólnione lub dotyczyć tylko brzucha.

Martwicze zapalenie jelit – leczenie

Martwicze zapalenie jelit jest stanem zagrożenia życia noroworodka. Leczenie prowadzi się na oddziale intensywnej terapii.

Leczenie martwiczego zapalenia jelit polega na:

 • przerwaniu karmienia doustnego
 • założeniu zgłębnika dożołądkowego
 • karmieniu pozajelitowym
 • usunięciu cewników założonych do naczyń pępowinowych
 • antybiotykoterapii
 • zwalczaniu wstrząsu
 • interwencji chirurgicznej, jeśli doszło do perforacji jelita

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych pomaga poszkodowanym pacjentom

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do zbt póżnej diagnozy martwiczego zapalenia jelit u Twojego dziecka, skutek którego doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl