NASZ BLOG

14 stycznia 2018
Martwicze zapalenie jelit

Martwicze zapalenie jelit

Martwicze zapalenie jelit Choroba występuje głównie wśród noworodków o masie ciała mniejszej niż 1500 g. Martwicze zapalenie jelit stwierdza się u 1-5% noworodków leczonych na oddziałach […]
7 stycznia 2018
Udowodnienie błędu medycznego – dlaczego czasami bywa trudne?

Udowodnienie błędu medycznego – dlaczego czasami bywa trudne?

Udowodnienie błędu medycznego – dlaczego czasami bywa trudne? Zdaniem Prokuratury Krajowej, w ostatnim czasie można zaobserwować poprawę jakości podstępowań, w których głównym tematem są błędy lekarskie. […]
31 grudnia 2017
Obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji

Obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji a praktyka lekarska

Obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji a praktyka lekarska Art. 41 ust.1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku, „o zawodach lekarza i lekarza dentysty” nakłada na każdego medyka […]
25 grudnia 2017
Wrodzone wady serca – czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia

Wrodzone wady serca  – czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia

Wrodzone wady serca  – czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia Wrodzone wady serca są rozpoznawane u 8-12 na 1000 noworodków. W co piątym przypadku wrodzonej wady serca konieczne […]
18 grudnia 2017
Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta, ale zagadnienia związane z tą tematyką budzą wiele wątpliwości. W niniejszym artykule […]
13 grudnia 2017
Noworodek – zaburzenia rozwojowe układu nerwowego

Noworodek – zaburzenia rozwojowe układu nerwowego

Noworodek – zaburzenia rozwojowe układu nerwowego Rozwój układu nerwowego to proces długotrwały. Trwa od pierwszych dni życia płodowego do końca drugiej dekady życia. Jest też procesem bardzo skomplikowanym, […]
});