Każdego dnia walczymy o najwyższe odszkodowania i udzielamy bezpłatnych porad prawnych poszkodowanym rodzicom.
Podziel się z nami swoją historią, a my powiemy Ci jakie masz możliwości dochodzenia sprawiedliwości za błąd medyczny przy porodzie.

Mieliśmy przyjemność pomóc wielu wspaniałym rodzinom

ciąża przenoszona

248 600 zł

zadośćuczynienie za porażenie splotu barkowego przy porodzie

ciąża przenoszona

259 300 zł

zadośćuczynienie za śmierć noworodka przy porodzie
z winy lekarza

ciąża przenoszona

872 000 zł

zadośćuczynienie za upośledzenie psycho-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

ciąża przenoszona

1 236 000 zł

zadośćuczynienie za mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego wykonania CC

niewspółmierność porodowa

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz otrzymać należne Ci odszkodowanie 

Dysproporcja matczyno – płodowa przyczyny i skutki…

Niewspółmierność porodowa

 • Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia!

 • Poród naturalny w przypadku niewspółmierności matczyno-płodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.

 • Dysproporcja matczyno-płodowa ma miejsce, gdy miednica rodzącej jest zbyt wąska w stosunku do główki noworodka. Najczęściej dochodzi do tego, gdy występują problemy z miednicą u matki. Natomiast szacunkowa waga i rozmiar noworodka jest duża albo w sytuacji niewłaściwego ułożenia dziecka w łonie matki.

 • Niewspółmierność porodowa jest nazywana niewspółmiernością miednicowo-główkową, jak również niewspółmiernością matczyno-płodową.

Niewspółmierność porodowa – diagnostyka

 • Przed porodem powinno zostać przeprowadzone szczegółowe badanie ultrasonograficzne, aby ocenić wielkość płodu.

 • Podczas badania położniczego należy dokonać pomiaru miednicy ciężarnej. Bardzo dokładna diagnostyka przed porodem pozwala na zdiagnozowanie niewspółmierności porodowej i zakwalifikowanie rodzącej do porodu przez cesarskie cięcie.

 • Niewspółmierność miednicowo-główkowa  może doprowadzić do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny.

 • Możliwymi skutkami porodu siłami natury w przypadku niewspółmierności porodowej są m.in.: śmierć, krwotok, poważne uszkodzenia neurologiczne u noworodka, niedotlenienie płodu, zamartwica urodzeniowa, liczne złamania.

 • Jeżeli podejrzewasz, że doszło do nieprawidłowości w prowadzeniu ciąży,  leczeniu lub też lekarz dopuścił się błędu w sztuce medycznej, przez co doszło do uszczerbku na zdrowiu Twoim lub dziecka, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.
 • Nasi prawnicy mogą poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami okołoporodowymi, na terenie całego kraju.

 • Dysponujemy rozległą wiedzą potrzebną do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych oraz medycznych.

 • Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki lub dziecka przy porodzie.

 • Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie błędu lekarskiego.

 • Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

 • Błędy w sztuce lekarskiej nie mogą stać się codziennością. Zachęcamy poszkodowanych rodziców do walki o należne im prawa i  odszkodowanie.

Niewspółmierność porodowa co to jest?

Co to jest

Niewspółmierność porodowa to dysproporcja między miednicą lub kanałem rodnym ciężarnej, a zbyt dużą główką dziecka. Występuję ona także, gdy dziecko znajduje się w niewłaściwym ułożeniu. Stanowi podstawę do przeprowadzenia cesarskiego cięcia.

Niewspółmierność porodowa, a drugi poród?

Kolejny poród

Niewspółmierność porodowa przy pierwszym porodzie stanowi podstawę do wzmożonej czujności w przyszłości.  Istotne są zatem informacje z przebytego rozwiązania ciąży, takie jak waga dziecka, wystąpienie dystocji barkowej i inne komplikacje. Co za tym idzie, może stanowić podstawę do przeprowadzenia cesarskiego cięcia podczas drugiego porodu.

Wąskie biodra, a poród?

Wąskie biodra rodzącej

Lekarz czy też położna, przed porodem powinni określić, czy ciężarna nie ma zbyt wąskich bioder. Wskazuje się na cztery zewnętrzne wymiary miednicy kostne. Pierwszy z nich to wymiar międzykolcowy, który określa odcinek między zewnętrznymi punktami kolców przednich górnych (prawidłowy wymiar to 25 – 26 cm). Równie istotny jest pomiar międzygrzebieniowy, to jest odległość pomiędzy zewnętrznymi, wysuniętymi na boki, punktami grzebieni biodrowych (28–29 cm).

Najdłuższa odległość jest między zewnętrznymi powierzchniami kości krętarzy udowych i jest to wymiar międzykrętarzowy (31-32 cm). Zewnętrznym wymiarem prostym miednicy jest sprzężna zewnętrzna. Zatem jest to odcinek między górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łonowego a połączeniem kręgów lędźwiowych oraz krzyżowych (20–21 cm).

Pod uwagę bierze się także rozmiar dziecka i jego ułożenie. W konsekwencji ma to na celu określenie, czy istnieje możliwość urodzenia dziecka w sposób naturalny.

Niewspółmierność porodowa wymiary?

Wymiary

Standardową procedurą przed porodem jest wykonanie pomiaru miednicy. Odstępstwa od normy, a także zbyt duża waga płodu, to jest powyżej 4500 g, może świadczyć o niewspółmierności porodowej. Istotny jest także obwód główki i klatki piersiowej nienarodzonego dziecka.

Wskazuje się na cztery zewnętrzne wymiary miednicy kostne. Pierwszy z nich to wymiar międzykolcowy, który określa odcinek między zewnętrznymi punktami kolców przednich górnych (prawidłowy wymiar to 25 – 26 cm). Równie istotny jest pomiar międzygrzebieniowy, to jest odległość pomiędzy zewnętrznymi, wysuniętymi na boki, punktami grzebieni biodrowych (28–29 cm).

Najdłuższa odległość jest między zewnętrznymi powierzchniami kości krętarzy udowych i jest to wymiar międzykrętarzowy (31-32 cm). Zewnętrznym wymiarem prostym miednicy jest sprzężna zewnętrzna. Zatem jest to odcinek między górnym zewnętrznym brzegiem spojenia łojowego a połączeniem kręgów lędźwiowych oraz krzyżowych (20–21 cm). Pomiędzy wymiarem międzygrzebieniowy a międzykolcowym różnica powinna wynosić co najmniej 3 cm.

Wszystkie te aspekty należy ocenić indywidualnie co do ewentualnego przeprowadzenia cesarskiego cięcia.