odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Obrażenia ciała w wypadku drogowymObrażenia ciała w wypadku drogowym

Co zrobić gdy obrażenia ciała w wypadku drogowym okażą się poważne?

Czy wezwać policję gdy  obrażenia ciała w wypadku drogowym poszkodowanego są poważne ?

Zgodnie z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym, obowiązek wezwania Policji na miejsce wypadku istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy w wyniku wypadku, co najmniej jeden z jego uczestników zostaje zabity lub ranny.
Jeżeli żaden z uczestników zdarzenia nie został ranny lub zabity mamy do czynienia z kolizją drogową.

Kolizja drogowa to potoczne określenie wykroczenia spowodowania wypadku drogowego, uregulowanego w art. 86 § 1 k.w. w wyniku którego obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia będą trwały krócej niż 7 dni.

Zgodnie z tym przepisem kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Jest to potoczna definicja kolizji drogowej. Pojęcie to nie występuję ani w ustawie prawo o ruchu drogowym ani kodeksie wykroczeń.

bezpłatna konsultacja prawna

Obrażenia ciała w wypadku drogowym – co trzeba wiedzieć!

W przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Należy również usunąć pojazdy tak by nie blokowały przejazdu. Jeżeli okoliczności zdarzenia i wina sprawcy nie budzą wątpliwości nie ma konieczności wzywania Policji. Można poprzestać na sporządzeniu oświadczenia sprawcy. Dobrze byłoby wykonać również kilka zdjęć uczestniczących w kolizji pojazdów, co usprawni proces wypłaty odszkodowania.

W sytuacji, w której w wyniku zdarzenia którykolwiek z uczestników zostaje ranny lub zabity mamy do czynienia z wypadkiem drogowym. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie, które miało miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Wypadek ten wynikał z naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skutkiem wypadku musi być naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia pokrzywdzonego trwające dłużej niż 7 dni.

Jeżeli jednak okaże się, że obrażenia ciała osoby poszkodowanej w wypadku drogowym okażą się poważne, wówczas każdy uczestnik wypadku drogowego ma obowiązek wezwać pogotowie oraz Policję i poczekać na miejscu wypadku, aż do ich przybycia, gdyż nawet nieumyślne spowodowanie wypadku jest przestępstwem uregulowanym w art. 177 kodeksu karnego, które w swojej najlżejszej formie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. akt II K 110/02 z dnia 11 czerwca 2002 r. – Obowiązek pozostania sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia służyć ma przede wszystkim ułatwieniu wszechstronnego wyjaśnienia przebiegu wypadku i ochronie interesów wymiaru sprawiedliwości oraz cywilnoprawnych interesów podmiotów uczestniczących w zdarzeniu.

Ściganie sprawcy przestępstwa wypadku drogowego następuje z urzędu, tak więc wola poszkodowanego nie ma tutaj żadnego znaczenia, a Policja musi dokładnie zbadać i wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Z tego powodu w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia np. za pomocą trójkąta ostrzegawczego, ale pod żadnym pozorem nie można ruszać pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Wszystkie dalsze czynności wykonają już funkcjonariusze Policji, którzy zbadają przebieg zdarzenia, ustalą jego sprawcę, a następnie spiszą jego przebieg i skutki, a pracownicy pogotowia udzielą niezbędnej pomocy osobom, które ucierpiały w wyniku wypadku.

zadzwoń teraz

Obrażenia ciała w wypadku drogowym – dochodzenie odszkodowania

To czy obrażenia ciała odniesione w wypadku spowodowały naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni określi powołany w sprawie biegły sądowy, na podstawie dokumentacji medycznej poszkodowanego. Poszkodowanemu przysługuje prawo do udziału w toczącym się postępowaniu karnym, jak również prawo zapoznawania się z aktami tej sprawy i uczestniczenia w rozprawach i posiedzeniach.

Z perspektywy dochodzenia odszkodowania najważniejsze jest czy sprawca przyznał się do winy, czy jego wina zostanie dopiero stwierdzona w procesie Sądowym, gdyż od momentu ustalenia winy sprawcy, powstaje odpowiedzialność jego ubezpieczyciela. Przez cały proces leczenia i rehabilitacji należy zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ponoszone przez poszkodowanego koszty i wydatki oraz dokumentację medyczną.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. Dlatego też im wcześniej otrzyma zgłoszenie szkody, tym wcześniej wypłaci należne odszkodowanie, a przynajmniej jego pierwszą część.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl