odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odpowiedzialność lekarza - kiedy ulega przedawnieniuOdpowiedzialność lekarza – kiedy ulega przedawnieniu?

Na wstępie należy wyjaśnić, iż przedawnienie to instytucja, w której z woli ustawodawcy po upływie określonego czasu nie można ścigać (tzw. przedawnienie ścigania) lub karać (tzw. przedawnienie karalności) sprawcy danego przewinienia zawodowego. Innymi słowy, czyn lekarza nadal pozostaje przewinieniem zawodowym, jednakże nie poniesie on już odpowiedzialności zawodowej. Przedawnienie oznacza, że po upływie wskazanego czasu od popełnienia przewinienia zawodowego pociąganie jego sprawcy do odpowiedzialności nie jest już celowe.

W ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich zostały wprowadzone oba rodzaje przedawnienia, a więc przedawnienie ścigania oraz przedawnienie karalności przewinienia zawodowego.

bezpłatna konsultacja prawna

Odpowiedzialność lekarza – ustawy o izbach lekarskich

Zgodnie z art. 64 ustawy o izbach lekarskich:

  • „1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
  • Bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
  • Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.
  • Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa”.

Z przepisu tego wynika, że pacjent, chcący dochodzić uznania lekarza winnym popełnienia przewinienia zawodowego, musi złożyć skargę do izb lekarskich w ciągu 3 lat od zdarzenia, które uważa za przewinienie zawodowe. Jeżeli złoży on skargę po tym czasie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej będzie zmuszony umorzyć sprawę.

Natomiast przedawnienie karalności zostało uregulowane w art. 64 ust. 3. Z przepisu tego wynika, że po upływie 5 lat od przewinienia zawodowego nie można ukarać lekarza. Oznacza to, że sąd lekarski nie może, nawet stwierdziwszy popełnienie przewinienia zawodowego, nałożyć na lekarza kary, lecz powinien umorzyć postępowanie.

zadzwoń teraz

Odpowiedzialność lekarza – ustawy o izbach lekarskich wyjątki

Zgodnie z art. 64 ustawy o izbach lekarskich:

W ustępie 4 cytowanego artykułu istnieje jeden wyjątek od ww. okresów przedawnienia, a wiec w przypadku gdy czyn lekarza stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa. W praktyce przepis ten znajdzie zastosowanie tylko do następującej sytuacji:

  • przed upływem okresów przedawnienia przewinienia zawodowego
  • lekarz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego karnego
  • za przestępstwo, które jest takie same jak zarzucane mu przewinienie zawodowe

W tej sytuacji okres przedawnienia przewinienia zawodowego będzie taki sam jak okres przedawnienia przestępstwa, za które został skazany.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl