odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnymOdszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

Głównym świadczeniem przysługującym po śmierci bliskiej osoby w wypadku samochodowym jest zadośćuczynienie.

Zadaniem zadośćuczynienia jest zatem rekompensata za doznaną krzywdę, poniesiony ból i cierpienie. Należy jednak pamiętać, że w wypadku samochodowym na skutek którego straciliśmy bliską osobę, sąd może przyznać również stosowną sumę tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Jeżeli chcesz skutecznie dochodzić należnej kwoty tytułem odszkodowania za utratę bliskiej osoby, powierz sprawę profesjonaliście. Skorzystaj zatem z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w odszkodowaniach komunikacyjnych z Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych.

Odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym, jakich odszkodowań możemy się domagać?

W przypadku utraty ukochanej osoby możemy zawalczyć o następujące roszczenia odszkodowawcze:

  • zadośćuczynienie za śmierć

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne. Przysługuje wszystkim osobom, którym zmarły był bliski, niekoniecznie spokrewnionym lub spowinowaconym. Ma zatem rekompensować krzywdę moralną, doznaną w wyniku śmierci bliskiej osoby. Znaczący wpływ na wysokość zadośćuczynienia ma stopień relacji i więzi pomiędzy zmarłym a ubiegającym się o odszkodowanie.

To świadczenie obejmuje najbliższą rodzinę zmarłego, która po śmierci bliskiego znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. W przypadku dalszych krewnych możliwa jest wypłata jednorazowego świadczenia, gdy zmarły wspierał ich finansowo. Odszkodowanie powinno rekompensować obecne i przyszłe straty materialne oraz niematerialne.

Odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym, rodzaje świadczeń

Ponadto, przysługują również świadczenia w postaci:

  • renty

Przysługuje w sytuacji, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Przede wszystkim, świadczenie to, jest dodatkową rekompensatą pieniężną, wypłacaną regularnie. Może być wypłacane co miesiąc lub w innych odstępach czasu bądź jednorazowo, w zależności od indywidualnych ustaleń. Na wysokość renty mają wpływ m.in. dochody zmarłego oraz ta ich część, którą przeznaczał na rzecz rodziny lub osób bliskich.

  • Zwrotu kosztów pogrzebu

Jest to świadczenie które rekompensuje poniesione koszty pogrzebu. Przysługuje zatem osobie która te koszty poniosła. Ma na celu zapewnienie zmarłemu godnego pochówku.

  • tzw. renty alimentacyjnej

Przysługuje w przypadku, gdy zmarły miał ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec któregoś z najbliższych członków rodziny.

Odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym, termin przedawnienia

Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń odszkodowawczych jest okres 3 letni.  Należy jednak podkreślić, że jeżeli śmierć bliskiej osoby wynika z przestępstwa termin wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Ponadto, aby zastosować 20 letni termin przedawnienia przestępstwo musi być stwierdzone skazującym wyrokiem karnym.

Odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym, profesjonalna pomoc

Jeżeli straciłeś bliską Ci osobę w wypadku komunikacyjnym, zaufaj odpowiednim ekspertom, możemy pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia.

W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz prawników z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w branży odszkodowań.

Skutecznie pomożemy uzyskać jak najwyższe odszkodowanie. Skontaktuj się z nami i zapewnij godną przyszłość swojej rodzinie. Możesz uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację i wskażemy, w jaki sposób możesz dochodzić sprawiedliwości!

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl