Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
Blog

Blog

Odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku Odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku

Za szkody np. złamanie ręki, skręcenia nogi, na skutek upadku na śliskim nie uprzątniętym chodniku  należy Ci się odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku.

Kolejnymi miejscami, gdzie często dochodzi zimą do szkód  to wejścia do sklepów, kiosków, punktów usługowych i gastronomicznych, obiektów wielkopowierzchniowych (supermarketów, biurowców, parkingów przy nich). Za powstałe w tych miejscach szkody również możesz uzyskać odszkodowanie!

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku – co nalezy zrobić, aby otrzymac odszkodowanie?

Aby otrzymać odszkodowanie muszą wystąpić dwie przesłanki tj.

 • szkoda taka musi być spowodowana zawinionym działaniem lub zaniechaniem właściciela lub zarządcy drogi/chodnika/ulicy etc.
 • musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem właściciela lub zarządcy drogi/chodnika/ulicy etc.

Za uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, czy też uszkodzenie pojazdu poszkodowani mogą żądać szeregu świadczeń wynikających z przepisów odszkodowawczych określonych w k.c.

Odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku – katalog śwaidczeń

Katalog świadczeń w następstwie tego typu szkód (osobowych i majątkowych) jest wyjątkowo szeroki i w zależności od danego stanu faktycznego może obejmować swoim zakresem:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem najczęściej związanych z leczeniem i rehabilitacją
 • w niektórych tragicznych przypadkach rentę uzupełniającą. Ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
 • czasami także rentę na zwiększone potrzeby polegającą na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, świadczeniami pomocowymi oraz sprawowaną nad nim opieką
 • w zakresie szkód majątkowych w pojazdach przysługuje zwrot kosztów związanych z koniecznością naprawy lub wymiany felgi, szyby, opon, elementów zawieszenia pojazdu etc.

zadzwoń teraz

Odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku – najwyższe odszkodowanie

Jak zachować się, aby uzyskać najwyższe świadczenia?

W zależności od sytuacji pamiętaj o:

 • zebraniu jak największej ilości dowodów potwierdzających zaistniałą szkodę, okoliczności, w których szkoda powstała i jej rozmiary
 • wezwaniu policji i pogotowia na miejsca zdarzenia
 • zebraniu oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu (ze względów praktycznych dobrze poprosić takie osoby o podanie personaliów, danych kontaktowych, dodatkowo uzyskując od nich deklarację poświadczenia okoliczności wypadku) ze strony lekarza pogotowia, ratownika medycznego, czy nawet kierowcy ambulansu
 • zebraniu kompletnej dokumentacji obrazująca proces powypadkowego leczenia i rehabilitacji
 • dokumentowaniu wszelkich wydatków z leczeniem i rehabilitacją
 • wykonaniu zdjęć lub filmu z miejsca zdarzenia.
 • Oczywiście istotnym jest, aby możliwie wszystkie dowody w sprawie zbierać jak najszybciej, zwykle bowiem po wypadku „wystraszony” sytuacją sprawca sprząta teren, usuwa sople i zaciera ślady.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w miejscu publicznym. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl