Odszkodowania za wypadki w miejscu pracy


Zadbaj o materiał dowodowy oraz właściwe sporządzenie protokołu powypadkowego


Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy to należy bezapelacyjnie udowodnić, że wina leżała po stronie pracodawcy oraz wykazać nieprawidłowości w organizacji warunków pracy. Z tego też względu bardzo ważne jest, abyś miał świadków Twojego wypadku. Będą oni zobowiązani do złożenia oświadczenia o okolicznościach i jego przebiegu. Należy zadbać o dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia, oraz zabezpieczyć jak najwięcej dowodów.

Ważne, aby zgłaszać każdy wypadek w pracy.

W przeciągu 14 dni od dnia wypadku powinien zostać sporządzony protokół powypadkowy przez pracodawcę.

Należy zapamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Niestety wielu pracowników nie wie, jakie prawa im przysługują. Strach przed firmami odszkodowawczymi powoduje zaniechanie uzyskania zadośćuczynienia.

Jeżeli doznałeś wypadku w pracy, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie doradzimy Ci jakie kroki podjąć.

Zadzwoń 722 080 080 lub napisz e-mail kontakt@krop.org.pl.

Bezpłatna konsultacja

Pamiętaj!


Groźba zwolnienia z pracy po wypadku przez pracodawcę, który chce ukryć zaistniałe zdarzenie jest NIELEGALNA!

Pamiętaj również o tym, że protokół powypadkowy powinien zostać sporządzony rzetelnie i musi zawierać prawdziwe informacje.

Jeżeli pracodawca próbuje zataić szczegóły wypadku to nie zwlekaj i poproś o korektę. Masz do tego pełne prawo.

Jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Pracodawca ma obowiązek wesprzeć Cię finansowo w sytuacji, gdy ze względu na odniesione obrażenia nie możesz powrócić do pracy.

Leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne, więc ważne jest, aby pracodawca zapewnił Tobie i Twojej rodzinie środki finansowe celem zabezpieczenia Waszej przyszłości. W tym czasie Ty będziesz mógł wracać do zdrowia nie martwiąc się o pieniądze na bieżące potrzeby.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
  • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
  • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Pracownik ma obowiązek zgłosić wypadek przy pracy pracodawcy lub innej osobie decyzyjnej


Odszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są nie tylko z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również z polisy OC pracodawcy.

Pamiętaj o tym, aby zgłosić takie zdarzenie osobie odpowiedzialnej i zabezpieczyć materiał dowodowy. Jeżeli pracodawca nie zadbał o Twoje bezpieczeństwo to należy Ci się odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta – w zależności od sytuacji i doznanego uszczerbku.

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie z OC pracodawcy jako świadczenie uzupełniające w stosunku do świadczeń uzyskanych z ZUS


Dochodzenie roszczeń z OC pracodawcy ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń z ZUS, tzn. pozwala uzyskać dodatkowe świadczenia, w stosunku do tych które zostały wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli otrzymałeś świadczenie z ZUS są bardzo duże szanse na uzyskanie należnego roszczenia z polisy OC pracodawcy. Pracodawca nie wypłaca zasądzonych kwot z własnych pieniędzy, a robi to Towarzystwo Ubezpieczeń, w którym ma wykupioną polisę. W ten sposób nie narażasz swojego zakładu pracy na problemy finansowe. Należy pamiętać, że naruszenie przez pracodawcę zasad BHP umożliwia poszkodowanemu uzyskanie zadośćuczynienia. Jeżeli wypadek nastąpił z winy pracodawcy, ma on obowiązek naprawienia szkody.

Zadzwoń, jesteśmy do Twojej dyspozycji.


Ze względu na surowe przepisy regulujące przedawnienie roszczeń, kluczowe znaczenie dla zachowania prawa do odszkodowania ma bezzwłoczne skontaktowanie się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych będzie walczył za Ciebie, dzięki czemu możesz skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli na powrocie do zdrowia. Zapewniamy każdemu poszkodowanemu osobistą opiekę, której nie znajdziesz nigdzie indziej.

Opowiedz nam swoją historię. Będziemy Cię uważnie słuchać i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Wspólnie osiągniemy sukces, na który zasługujesz i pomożemy Ci odzyskać stabilizację finansową, abyś mógł z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba poważnie ucierpiała w wypadku przy pracy, porozmawiaj z naszym Specjalistą. Zadzwoń 722 080 080 lub napisz do nas email kontakt@krop.org.pl. Zapewnimy Ci bezpłatną konsultację u zaangażowanego i kompetentnego Specjalisty. Możesz również skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy, a jeden z naszych pracowników niezwłocznie skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci pomocy.

});