Odszkodowania za wypadki w rolnictwie


Czy wiesz, że...?


Statystyki wskazują, że liczba wypadków przy pracy w rolnictwie maleje. Jednak nadal jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki.

Warto pamiętać, że rolnik odpowiada za bezpieczeństwo osób, które pomagają mu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Ma obowiązek zapewnić współpracownikom odpowiednie warunki do pracy i w pełni sprawne maszyny.

W razie wypadku związanego z pracą na wsi, poszkodowany może otrzymać świadczenia z KRUS, a także ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC rolnika.

Ważne, by w takiej sytuacji wykazać związek przyczynowy między doznanym urazem, a faktem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy także wskazać zawinienie samego rolnika i udowodnić rozmiar powstałych szkód.

Bezpłatna konsultacja
Odszkodowanie z polisy OC rolnika przysługuje Poszkodowanym za wszelkie szkody (wyrządzone przez rolnika, osoby przebywające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym), które powstały w wyniku prowadzonych prac polowych, związane z ruchem na drogach publicznych pojazdów zaprzęgowych, pędzeniem bydła, a także pojazdów wolnobieżnych użytkowanych w gospodarstwie rolnym.

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje w chwili śmierci osoby, uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia oraz w przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia mienia. W zależności od strat, Poszkodowany ma prawo dochodzić różnych świadczeń od ubezpieczyciela.

Klasyfikacja roszczeń


Jeżeli uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym możesz otrzymać następujące świadczenia:

  • zwrot wszelkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem (koszty leczenia i rehabilitacji, koszty zmiany diety poszkodowanego, koszty opieki osób trzecich, transport do placówek medycznych, adaptacja mieszkania do potrzeb poszkodowanego)
  • zwrot utraconych zarobków, jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowania przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie może wykonywać pracy zawodowej
  • zwrot kosztów zmiany kwalifikacji, celem przygotowania do wykonywania innego niż wyuczony zawodu
  • renta na zwiększone potrzeby
  • renta wyrównawcza na przyszłość z tytułu utraconego dochodu

Utrata bliskiej osoby w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym


W wyniku wypadku ze skutkiem śmiertelnym najbliższa rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie i inne świadczenia.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 par. 4 K.C.). Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej najbliższych po śmierci Poszkodowanego.

Zwrot kosztów związanych z pogrzebem osoby zmarłej, poniesionych przez członków rodziny (np. miejsce na cmentarzu, trumna, nagrobek, stypa (konsolacja), ceremonia pogrzebowa, kwiaty, znicze, ubrania dla zmarłego, ubrania żałobne dla rodziny).

Renta alimentacyjna po śmierci poszkodowanego – przysługuje najbliższej rodzinie np. małżonkowi, dzieciom, rodzicom, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia Poszkodowany wspierał stale i dobrowolnie finansowo.

Najczęstsze wypadki w rolnictwie


  • wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk, kalectwo),
  • zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami,
  • poślizgnięcia i potknięcia na śliskiej lub dziurawej drodze, chodniku,
  • wypadki spowodowane przez zwierzęta.

Pamiętaj, jeśli uległeś wypadkowi na roli, wezwij policję, pogotowie lub straż pożarną, zabezpiecz miejsce wypadku, ustal świadków zdarzenia oraz skonsultuj się z lekarzem w celu oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu i uzupełnienia dokumentacji medycznej. Ma to ogromne znaczenie w prowadzeniu postępowania i uwiarygodnienia samego zdarzenia.

Wspólnie uzyskamy najwyższe odszkodowanie dla Ciebie i Twojej rodziny


Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych będzie walczył za Ciebie, dzięki czemu możesz skoncentrować się na tym, co najważniejsze, czyli na powrocie do zdrowia. Zapewniamy każdemu poszkodowanemu osobistą opiekę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Opowiedz nam swoją historię. Będziemy Cię uważnie słuchać i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Wspólnie osiągniemy sukces, na który zasługujesz i pomożemy Ci odzyskać stabilizację finansową, abyś mógł z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba poważnie ucierpiała w wypadku przy pracy rolniczej, porozmawiaj z naszym Specjalistą. Zadzwoń teraz pod numer +48 722 080 080 lub napisz do nas email kontakt@krop.org.pl. Zapewnimy Ci bezpłatną konsultację u zaangażowanego i kompetentnego Specjalisty. Możesz również skontaktować się z nami poprzez wiadomość e-mail lub wypełnić formularz kontaktowy, a jeden z naszych pracowników niezwłocznie skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci pomocy.

});