odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnegoOdszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

Skutkiem wypadku komunikacyjnego, może być śmierć jednego z uczestników wypadku.

Jeżeli w wyniku wypadku, śmierć poniosła najbliższa Tobie osoba, masz prawo do dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku. Oczywiście odszkodowanie nie wypełni pustki jaką pozostawiła po sobie tragedia, zabezpieczy jednak przyszłość Twoją i Twojej rodziny.

bezpłatna porada prawna

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego – komu przysługuje ?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy może starać się osoba poszkodowana w wypadku. Jednakże w sytuacji, gdy skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego, o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku śmierci poniosły uszczerbek majątkowy. Jeśli w wyniku wypadku, osoby najbliższe poszkodowanemu będące na jego utrzymaniu, bądź też wspierane przez niego finansowo doznały pogorszenia sytuacji majątkowej mają prawo ubiegać się o rekompensatę pieniężną.

Należy zatem rozróżnić odszkodowanie od zadośćuczynienia. To pierwsze należne jest w momencie wystąpienia wspomnianego powyżej uszczerbku majątkowego. Natomiast zadośćuczynienie jest swoistą rekompensatą za doznaną krzywdę jaką niewątpliwie jest śmierć osoby najbliższej.

Komu należy się odszkodowanie?

Zgodnie z artykułem 446 § 3 k.c. Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Należy zatem wykazać powiązania rodzinne łączące osobę ubiegająca się o odszkodowanie z osobą zmarłego. O wypłatę odszkodowania z całą pewnością mogą ubiegać się krewni ofiary (rodzice i dzieci) oraz małżonkowie. W niektórych przypadkach o odszkodowanie ubiegać mogą się również dziadkowie, rodzeństwo czy nawet konkubenci. Kluczową przesłanką jest tutaj dostarczanie przez poszkodowanego środków utrzymania dla tych osób oraz wykazanie pogorszenia sytuacji majątkowej, która nastąpiła po śmierci osoby poszkodowanej.

zadzwoń teraz

Jak dochodzić roszczeń z OC sprawcy wypadku śmiertelnego?

Po pierwsze, niezbędną czynnością w całym procesie dochodzenia roszczenia będzie likwidacja szkody przed ubezpieczycielem sprawcy wypadku. Jako że, wypłata odszkodowania nie następuje automatycznie, jest to czynność konieczna w całym procesie. Niezbędnymi dokumentami jakie należy dołączyć przy likwidacji szkody będą:

  • akt zgonu
  • dokumentacja medyczna
  • notatka policyjna (lub wyrok sądowy jeżeli takowy został wydany) określająca osobę sprawcy
  • przebieg całego zdarzenia

Ważnymi dokumentami będą również wszelkie dowody na dostarczanie środków utrzymania dla osób dochodzących roszczenia – potwierdzą one pogorszenie sytuacji majątkowej osób ubiegających się o wypłatę wnioskowanej kwoty.

Stosunek ubezpieczycieli do zgłaszanych roszczeń o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku śmiertelnego

Niewątpliwie nagminną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest niewypłacanie odszkodowań z OC sprawcy wypadku śmiertelnego dla najbliższych ofiary. W konsekwencji nieuniknione staje się wstąpienie na drogę sądową.

Sąd bierze pod uwagę wiele czynników mających wpływ na orzeczenie sumy odszkodowania. Szczególnie istotna jest wielkość dostarczanych przez zmarłego środków utrzymania dla osób, które starają się o wypłatę odszkodowania. Zasadniczo sprawy tego typu są na tyle skomplikowane, że pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest konieczna.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych codziennie pomaga osobom, które doświadczyły takich tragedii. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację, pomożemy Ci w poprowadzeniu sprawy sądowej i wywalczeniu sprawiedliwego odszkodowania za utracone korzyści majątkowe.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl