odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnikaOdszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres i wysokość

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody na osobie lub na mieniu. Ubezpieczenie OC rolnika pełni rolę kompensacyjną i gwarancyjną.

Zapewnia ono osobie poszkodowanej możliwość skutecznego ubiegania się o należne odszkodowanie. Ubezpieczenie OC rolnika jest obowiązkowe, co wynika z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dalej jako u.u.o. Zgodnie z brzmieniem podanego artykułu obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika powstaje już w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – związek przyczynowo – skutkowy

Granice odpowiedzialności cywilnej rolnika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej są ograniczone. Zgodnie z koncepcją adekwatnego związku przyczynowo – skutkowego przyjętą w art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, dalej jako k.c., zobowiązany ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, które doprowadziło do szkody. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8.12.2005 r. stwierdził, że przepis w art. 361 § 1 k.c. ogranicza cywilną odpowiedzialność do normalnych i typowych następstw zdarzenia.

Adekwatny związek przyczynowo – skutkowy jest przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej oraz wpływa na wielkość należnego odszkodowania. Sąd bada jego istnienie w każdym przypadku, z uwzględnieniem okoliczności faktycznych sprawy.

zadzwoń teraz

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC rolnika – zakres odszkodowania i sumy gwarancyjne

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje wyłącznie odpowiedzialność cywilną rolnika i osoby pracującej w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ponadto, jako poszkodowany musisz wykazać, że szkoda została wyrządzona w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego (art. 51 u.o.o.). Przepisy u.o.o. ograniczają zakres szkód objętych odszkodowaniem (art. 50 ust. 2 u.o.o.), a także limitują wysokość odszkodowania do wysokości sumy gwarancyjnej. Jej równowartość w złotych nie może być niższa niż 5.000.000 euro w odniesieniu do szkód na osobie i 1.000.000 euro w przypadku szkody w mieniu (art. 52 u.o.o.).

Skontaktuj się z nami, jeżeli poniosłeś szkodę w wyniku wypadku w gospodarstwie rolnym. Jako specjaliści w tej dziedzinie udzielimy Ci rzetelnej porady prawnej. Dla Twojej wygody przeanalizujemy bezpłatnie przekazane informacje. Umożliwi to podjęcie dalszych kroków prawnych w kierunku dochodzenia należnego odszkodowania.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień związanych z wypadkami. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w rolnictwie. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl