Śmierć w wyniku błędu medycznego


Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny jest działaniem personelu medycznego niezgodnym z aktualną wiedzą i sztuką medyczną. Takie zachowanie może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą życia pacjenta, które nierzadko wynikają z umyślnego lub nierozważnego zaniedbania.

Rodzina zmarłego może dochodzić zadośćuczynienia za swoje straty finansowe i emocjonalne oraz ból spowodowany cierpieniem i śmiercią osoby bliskiej.

Ile osób umiera w polskich szpitalach na skutek błędów medycznych ?


Może myślisz, że śmierć w wyniku błędu medycznego zdarza się rzadko, ale według ostatnich badań setki tysięcy pacjentów każdego roku doznaje uszczerbku na zdrowiu lub umiera w wyniku błędów medycznych, popełnianych w czasie hospitalizacji. Liczba zgonów w szpitalu w wyniku błędów medycznych szacuje się w zakresie od 210 000 do 440 000 i stale rośnie.

Liczba zgłaszanych spraw do sądów wciąż jest bardzo mała, mimo iż Sądy coraz częściej przyznają zadośćuczynienia w wysokości nawet do 500 000 zł dla członków najbliższej rodziny zmarłego tytułem zadośćuczynienia za ból i cierpienie jakiego doświadczają po stracie ukochanej osoby, która zmarła w wyniku błędu medycznego.

Jeżeli podejrzewasz, że personel medyczny dopuścił się nieprawidłowości w leczeniu bliskiej Ci osoby niezwłocznie skontaktuj się z nami. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych ma doświadczenie w prowadzeniu trudnych spraw związanych z błędami medycznymi, na terenie całego kraju. Dysponujemy doświadczeniem i wiedzą potrzebnymi do zrozumienia skomplikowanych zagadnień prawnych. Mamy wieloletnią praktykę w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi skutkującymi śmiercią pacjenta.

Nasi Prawnicy rozumieją jak olbrzymia odpowiedzialność ciąży na ich barkach, gdy prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci bliskiej Ci osoby. Będziemy Cię wspierać na każdym etapie postępowania skutecznie walcząc o Twoje interesy.

Ponoszenie odpowiedzialności za błędy medyczne ze skutkiem śmiertelnym przez szpitale i lekarzy


Liczby popełnianych błędów medycznych są przerażające i wskazują zawrotną ilość zaniedbań ze strony personelu medycznego. Większość szpitali, lekarzy i pracowników odpowiedzialnych za utratę życia pacjenta podczas leczenia, nigdy nie ponosi konsekwencji za śmierć, którą spowodowali. Wiele szpitali będzie nadal zezwalać na niebezpieczne praktyki, a niekompetentni pracownicy będą narażać życie pacjentów na niebezpieczeństwo.

Nasi Prawnicy skutecznie interweniują i napiętnują niewłaściwe zachowania personelu medycznego, które mogą dotykać nas wszystkich.

Jeśli ktoś z Twojej rodziny zmarł niespodziewanie w trakcie leczenia szpitalnego i masz powody, aby sądzić, że śmierć nastąpiła wskutek zaniedbania lekarza, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Pomożemy Ci ocenić, czy istnieją wystarczające dowody do wniesienia skargi przeciwko szpitalowi i lekarzowi za spowodowanie śmierci bliskiej Ci osoby.


Udowodnienie błędu w sztuce lekarskiej ze skutkiem śmiertelnym


Przypadki błędów medycznych w Polsce są zawsze trudne i wymagają od prawników bardzo konkretnych umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu postępowania odszkodowawczego od szpitala i ubezpieczyciela oraz rozległej wiedzy medycznej potrzebnej do właściwej oceny zdarzenia:

Przy wyborze pełnomocnika do reprezentowania Twojej rodziny, należy zwrócić uwagę na czynniki tj.:

  • znajomość terminologii medycznej, praktyki i procedury zarówno prawnej jak i medycznej
  • dostęp do szanowanych lekarzy i innych specjalistów medycznych, którzy mogą analizować dokumentację medyczną i porównywać do oczekiwanych standardów praktyki lekarskiej w Polsce
  • gotowość i kompetencje do prowadzenia sprawy w sądzie, jeśli nie nastąpi ugoda na drodze pozasądowej
  • zdolność do pokonania stronniczości sędziów na rzecz lekarzy
  • możliwość udowodnienia związku przyczynowego, gdy pacjent zmarł przedwcześnie wskutek stanu zaawansowania choroby
  • zaangażowanie, otwartość, regularna komunikacja z klientami

Gdzie szukać pomocy prawnej?


W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz wykwalifikowanych Prawników, którzy posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie.

Każdego dnia z pasja dążymy do sprawiedliwości, która należy się rodzinom ofiar śmiertelnych błędów medycznych. Nasi prawnicy mają długą i imponującą praktykę zawodową. Uzyskują znaczące odszkodowania za błędy medyczne skutkujące bezprawną śmiercią pacjenta. Współpracujemy z wysoko cenionymi lekarzami, którzy pomagają nam precyzyjnie określić, gdzie i kiedy doszło do błędu medycznego, jaki błąd był bezpośrednią przyczyną śmierci danej osoby oraz czy leczenie odbiegało od oczekiwanego standardu i praktyki w środowisku medycznym w Polsce.

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych oferuje bezpłatną pomoc i analizę sprawy. Zorganizuj swój czas tak, aby porozmawiać z nami o tym co się wydarzyło. Chroń swoje prawo do sprawiedliwości.

});