Nieważne czy jesteś kierowcą, pasażerem, pieszym, czy rowerzystą należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku,
jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu.
Zaufaj nam i opowiedz swoją historię. Pomożemy Ciuzyskać wysokie odszkodowanie.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Ludziom

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Warszawa

170 000 zł

odszkodowanie z OC sprawcy
za złamanie nogi w wypadku

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

280 000 zł

odszkodowanie za
potrącenie na pasach

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

350 000 zł

zadośćuczynienie
za śmierć bliskiej osoby

odszkodowania Warszawa

891 800 zł

odszkodowanie z OC sprawcy
za trwałe kalectwo

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w 4 prostych krokach

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Warszawa
odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – pomagamy w uzyskaniu odszkodowania!

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu jest podstawą do ustalenia wysokości zadośćuczynienia, odszkodowania i renty dla poszkodowanego w wypadku drogowym.
 • Wysokość odszkodowania zależy od oceny poniesionej szkody na osobie oraz oszacowania jej wielkości.
 • Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego, poszkodowany doznaje obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, konieczne jest ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Badanie poszkodowanego przeprowadza lekarza. Ocenia on wpływ tragicznego zdarzenia na stan zdrowie osoby poszkodowanej i wielkość urazu wyraża procentowym uszczerbku na zdrowiu.
 • Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ma służyć naprawieniu tzw. szkody na osobie, jaką poszkodowany poniósł wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia.
 • Odszkodowanie za obrażenia ciała obejmuje ponadto wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi, z koniecznością specjalnej opieki i pielęgnacji.
 • Poszkodowany może zażądać również zwrotu kosztów nabycia samochodu. Dzięki temu będzie mógł przemieszczać się np. w celu skorzystania z zabiegów leczniczych, wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie przysługują Ci świadczenia za uszczerbek na zdrowiu?

 • Jednorazowe odszkodowanie ma za zadanie pokryć koszty leczenia. Dotyczy również zwrotów poniesionych wydatków związanych z postawieniem diagnozy, terapią i rehabilitacją poszkodowanego. Kwalifikują sie także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zależy od wielu czynników.
 • Zadośćuczynienie przyznawane jest za doznany ból i cierpienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne poszkodowanego.
 • Renta przyznawana jest poszkodowanemu jeżeli utracił on całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej.  Jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość również może otrzymać świadczenie rentowe.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Co nas wyróżnia?

 • Skuteczność działania.

 • Pamiętaj, że procedura uzyskania należnych Ci świadczeń nie musi być skomplikowana – zwłaszcza, gdy masz nas po swojej stronie.

 • Brak opłat wstępnych (rozliczenie tylko za wygraną sprawę).

 • Pomagamy poszkodowanym w zebraniu kluczowej dokumentacji, która będzie stanowiła dowód w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

 • Uzyskujemy przeciętnie 4 razy wyższe odszkodowanie z OC sprawcy wypadku, niż gdybyś sam dochodził odszkodowania.

 • Odzyskujemy odszkodowania na terenie całej Polski jak również poza jej granicami.

 • Twój przypadek nie jest dla nas jedynie statystyką. Dla nas każdy klient jest ważny.

 • Najwyższe standardy obsługi i ciągły kontakt z indywidualnym opiekunem klienta.

 • Nasz zespół prawny może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań za trudne i skomplikowane zdarzenia drogowe. Nasza wiedza i doświadczenie może pracować również dla Ciebie i Twojej rodziny.

 • W Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych znajdziesz najlepszą pomoc prawną. Nasi wysoko wykwalifikowani prawnicy oraz specjaliści w zakresie rekonstrukcji wypadków pomogą Ci dochodzić prawdy i sprawiedliwości. Będziemy walczyć o uzyskanie jak najwyższego odszkodowania, aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe – zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 • Zapewniamy każdemu poszkodowanemu osobistą opiekę, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Będziemy Cię uważnie słuchać i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Wspólnie osiągniemy sukces, na który zasługujesz i pomożemy Ci odzyskać stabilizację finansową, abyś mógł z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

 • Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu w wypadku za wyrządzenie szkody. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

 • Nieważne czy jesteś rowerzystą, pieszym, pasażerem czy kierowcą – należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy, jeśli doznałeś poważnych obrażeń w wypadku drogowym z winy innego kierowcy po 10. sierpnia 1997 r. tj. prawie 20 lat.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu – zgłoś nam szkodę

 • Zgłoszenie szkody kosztuje Cię tyle, co wykonanie telefonu do nas 722 080 080.

 • Jesteśmy do Twojej dyspozycji 24/7.

 • Zaufaj naszym specjalistom i powierz nam dochodzenie należnego Tobie odszkodowania. Nasze działania zabezpieczą Twoją przyszłość. Z nami nie będziesz już musiał martwić się o bieżące wydatki i rehabilitację po wypadku.

 • Następnie zeskanuj lub skopiuj dokumentację dotycząca zdarzenia i przekaż ją naszemu Specjaliście.

 • Nasi prawnicy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków przeanalizują Twoją dokumentację i oszacują wysokość należnego Tobie i Twojej rodzinie odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

 • Podpisz umowę o dochodzenie odszkodowania i oczekuj wpływu na konto należnych Ci pieniędzy z odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jeżeli doznałeś urazu na skutek wypadku komunikacyjnego, masz prawo uzyskać odpowiednie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. W tym celu zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni zobowiązany jest wypłacić Ci należne odszkodowanie.

Bez wątpienia sprawy dotyczące szkody polegającej na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia są nierzadko bardzo skomplikowane. Dlatego, aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę odszkodowania i nie spotkać się z odmową ze strony ubezpieczyciela, warto skontaktować się z profesjonalistą. Doświadczony prawnik poprowadzi Twoją sprawę i z pewnością będzie w stanie udzielić Ci fachowej pomocy.

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym?

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wypłacane jest z polisy OC sprawcy wypadku. Dodatkowo, jeżeli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, nie jest znany bądź nie posiadał polisy OC, odszkodowanie może zostać wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Uszczerbek na zdrowiu odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo otrzymać łącznie odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie przyznawane jest w celu pokrycia kosztów leczenia urazu, który jest skutkiem wypadku komunikacyjnego. Co za tym idzie pomoże pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, a także zapewni zwrot utraconych dochodów. Jednocześnie poszkodowany może żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które ma na celu złagodzić jego cierpienia psychiczne i fizyczne. Bez wątpienia warto walczyć o uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia, co w konsekwencji umożliwi szybki powrót do zdrowia i życia sprzed wypadku.

Kiedy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym?

Kiedy należy mi się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

O odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może ubiegać się każda osoba, która została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Aby uzyskać odszkodowanie, musisz zgłosić szkodę ubezpieczycielowi sprawcy wypadku. Pamiętaj, że okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych co do zasady wynosi 3 lata.  Jednakże termin ten liczony jest od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Co więcej jeśli sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu okres przedawnienia wydłuża się i wynosi 20 lat licząc od dnia, w którym wypadek komunikacyjny nastąpił.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania, od czego zacząć? 

Po pierwsze, aby prawidłowo sformułować wniosek o odszkodowanie powypadkowe, należy ocenić wielkość uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. W tym celu niezbędna jest dokładna analiza dokumentacji medycznej oraz okoliczności zdarzenia. Szczególnie istotna jest również indywidualna sytuacja życiowa uprawnionego do odszkodowania. Jeśli decydujesz się na złożenie wniosku do ubezpieczyciela, powinieneś wiedzieć jak dużą krzywdę, cierpienie i stratę finansową poniosłeś. Dokładne uzasadnienie wniosku jest niezbędne, żeby ubezpieczyciel nie odmówił Ci wypłaty odszkodowania. Ostatecznie okazuje się, że sformułowanie prawidłowego wniosku jest niezwykle trudne. Jeśli chcesz mieć pewność, że uzyskasz maksymalną kwotę odszkodowania, skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i określimy realne szanse na uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Odszkodowania Warszawa