odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

 

Odszkodowanie za wypadek przy pracyOdszkodowanie za wypadek przy pracy

Każdy z nas spędza dużą część dnia w pracy przy wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych. W zależności od charakteru pracy możemy być bardziej lub mniej narażeni na wypadki przy pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że przy wykonywaniu każdej pracy może dojść do wypadku.  Wypadek zawsze zmienia życie pracownika. Jeżeli pracownik został ranny należny mu się odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające ze stosunku pracy. Cechy te pozwalają zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy, natomiast brak chociaż jednego z nich to wyklucza.

Jako pierwszy element niezwykle złożonej definicji wypadku przy pracy podana została nagłość zdarzenia. Wypadek przy pracy jest określany jako zdarzenie nagłe i charakteryzuje się swoją gwałtownością, jednorazowością. Element „nagłości” w przypadku wypadków przy pracy jest cechą odróżniającą je od chorób zawodowych, które charakteryzuje przewlekłość i dłuższy czas oddziaływania szkodliwego czynnika na pracownika.

bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie za wypadek przy pracy – przyczyny

Wypadek przy pracy musi zostać wywołany przyczyną zewnętrzną.

Oznacza to, że nie może on nastąpić w wyniku przyczyny wewnętrznej (wynikającej z osoby pracownika). Wypadek przy pracy musi mieć zatem swoje źródło poza sferą działania pracownika, to znaczy, że pracownik sam nie może doprowadzić do wypadku, a musi jedynie być jego podmiotem.

Kolejnym elementem, niezbędnym do uznania wypadku za wypadek przy pracy, jest jego skutek – uraz lub śmierć pracownika.

O ile pojęcie śmierci jest zrozumiałe dla ogółu, to pojęcie urazu może nastręczać problemów. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, urazem jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. W potocznym tego słowa znaczeniu można stwierdzić, iż uraz jest to fizyczne uszkodzenie części ciała pracownika, skutkujące jego obrażeniami. Jeśli w wyniku nagłego zdarzenia, które nastąpiło w wyniku przyczyny zewnętrznej żaden z pracowników nie doznał obrażeń cielesnych – nie można mówić o wypadku przy pracy.

Wypadek przy pracy jest to zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikające ze stosunku pracy.

Zgodnie z wymienionymi elementami definicji wypadku przy pracy, należy zauważyć, iż zdarzenie to charakteryzuje kilka wybranych cech, które pozwalają na prawidłową kwalifikację wypadku jako ten „przy pracy”. Tak zakwalifikowane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową i wywołuje skutek w postaci obowiązku wypłaty odpowiednich świadczeń na rzecz pracownika, który uległy wypadkowi przy pracy.

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień prawa pracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z wypadkami w pracy. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl