odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – kto i kiedy może się o nie ubiegać?Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – kto i kiedy może się o nie ubiegać?

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest potocznym określeniem wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę lub niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Uprawnienia przysługujące pracownikowi w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy przez pracodawcę zostały określone w oddziale 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (dalej jako k.p.). Pracownikowi przysługują dwa alternatywne roszczenia – o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie.

bezpłatna konsultacja prawna

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – odszkodowanie ustawowe

Pierwszy przypadek, w którym pracownik może ubiegać się o odszkodowanie dotyczy nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Na mocy art. 45 § 1 k.p. w zw. z art. 47 k.p. poszkodowanemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Wartość odszkodowania nie może być niższa niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

Drugi przypadek dotyczy niewłaściwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Na mocy art. 58 k.p. w zw. z art. 56 k.p. pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony wysokość należnego odszkodowania odpowiada wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać. Niemniej jego wartość nie może przewyższać kwoty wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Odszkodowanie za zwolnienie z pracy – odszkodowanie na zasadach ogólnych

Oba odszkodowania wymienione wyżej mają charakter ustawowy. Pełnią one głównie funkcję represyjno – prewencyjną oraz socjalną, a nie kompensacyjną. W obu przypadkach pracownik musi udowodnić wadliwość postępowania pracodawcy. Odszkodowanie przysługuje niezależnie od wysokości szkody i nie ulega zmniejszeniu o inne świadczenia (np. zasiłek dla bezrobotnych). Może dojść do sytuacji, gdy przyznane odszkodowanie ustawowe nie pokryje w całości szkody poniesionej przez pracownika.

Dochodzenie odszkodowania ustawowego nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, czyli na mocy art. 415 k.c. i następne oraz art. 471 k.c i następne. Powołane przepisy dotyczą odpowiednio odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Obecnie nie budzi już wątpliwości to, że pracownik może dochodzić odszkodowania za szkodę na mieniu i na osobie, a także zadośćuczynienia na zasadach ogólnych. Należy dodać, że art. 58 k.p. utracił moc w związku z art. 300 k.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych roszczeń niż określone w nim odszkodowanie ustawowe (wyr. TK z 27 listopada 2007 r., sygn. SK 18/05).

zadzwoń teraz

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami medycznymi. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Tobie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl