odszkodowaniaHome
odszkodowanieOdszkodowania
powypadkowe
kancelaria odszkodowawczaBłędna
diagnostyka prenatalna
kancelaria odszkodowawczaUrazy i błędy
okołoporodowe
kancelaria odszkodowawczaOdszkodowanie za
błąd lekarski
prawo spadkowePrawo
spadkowe
kancelaria odszkodowawczaWypadek
przy pracy
kancelaria odszkodowawczaWypadki
rolnicze
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
kancelaria odszkodowawczaBlog
kancelaria odszkodowawczaKontakt

Blog

Po odszkodowanie do Sądu czy na Komisję - gdzie zgłaszać błędy medycznePo odszkodowanie do Sądu czy na Komisję – gdzie zgłaszać błędy medyczne?

Błędy medyczne okołoporodowe można zgłaszać zarówno przed Wojewódzka Komisja ds. Nadarzeń Medycznych jaki i przed Sądem. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

bezpłatna konsultacja prawna

Kiedy można iść na Komisję ?

Przepisy o Komisjach ds. zdarzeń medycznych stosuje się wyłącznie do zdarzeń będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych tylko w szpitalu. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynika, iż takie ograniczenie wiąże się z tym, że są w szpitalach są stosowane bardziej skomplikowane procedury medyczne, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędu medycznego. Błędy popełnione przy porodzie oraz inne błędy okołoporodowe są zdarzeniami uzasadniającymi rekompensatę pieniężną w postępowaniu przed komisją ds. zdarzeń medycznych. Ustawa nie ogranicza przy tym kręgu osób odpowiedzialnych za powstanie zdarzenia medycznego. Zdarzenie medyczne może być zatem następstwem postępowania nie tylko lekarza, ale także innych pracowników medycznych, czyli pielęgniarki, położnej, diagnosty, ratownika medycznego itd.

Postępowanie to stanowi alternatywę wobec drogi sądowej. Wybór natomiast z której drogi skorzystać dochodząc swoich roszczeń, należał będzie do poszkodowanej pacjentki. Komisja wojewódzka nie orzeka w przedmiocie rozmiaru szkody i winy. W postępowaniu przed komisją ma zatem miejsce obiektywizacja winy. Przesłanką odpowiedzialności jest wyłącznie działanie niezgodne z zasadami wiedzy medycznej. Nie ustala się przyczyn takiego postępowania.

Co musi znajdować się we wniosku do Komisji?

Wnioskodawca we wniosku obowiązany jest podać również propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. W praktyce maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) wynosi 100.000 zł w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i 300.000 zł w przypadku śmierci pacjenta.

Uczestnikami postępowania przed wojewódzką komisją mogą być: podmiot składający wniosek, jego pełnomocnik, kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, z działalnością którego wiąże się wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego oraz ubezpieczyciel, z którym podmiot prowadzący szpital zawarł umowę ubezpieczenia.

Posiedzenia komisji otwarte są dla powyższych podmiotów. Zamkniętymi elementami posiedzenia są jedynie narada i głosowanie nad orzeczeniami. Wojewódzka komisja rozpatruje dowody przedstawione przez wnioskodawcę, kierownika podmiotu leczniczego oraz ubezpieczyciela.

zadzwoń teraz

Przedstawianie dowodów

Przedmiotem dowodu w postępowaniu przed komisją są fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Ocena dowodów odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto w ramach prowadzonego postępowania komisja może: wzywać do złożenia wyjaśnień; żądać dokumentacji posiadanej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, w tym dokumentacji medycznej; przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w podmiocie leczniczym prowadzącym szpital; wizytować pomieszczenia i sprawdzać urządzenia szpitala; zasięgać opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny z listy lekarzy tworzonej raz w roku przez konsultantów krajowych we współpracy z konsultantami wojewódzkimi albo konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Jedną z czołowych zalet ustanowienia alternatywy do postępowań sądowych miała być szybkość rozpatrywanych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie szkód będących następstwem zdarzeń medycznych. Wojewódzka komisja po naradzie wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wojewódzka komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Jest to jednak stosunkowo nowa droga realizacji roszczeń, wówczas polecane jest aby korzystać w tym zakresie z profesjonalnej pomocy prawnika specjalizującego się w postępowaniach przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika procesowego skontaktuj się z nami. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl