Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Cesarskie cięcie jakie wskazania

Wśród wskazań do cesarskiego cięcia wyróżnia się wskazania planowe, inaczej elektywne. Mówimy o nich, kiedy położenie płodu jest nieprawidłowe albo gdy występuje niewspółmierność porodowa. Wskazaniem planowym jest także wskazanie pozapołożnicze (neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, hematologiczne, kardiologiczne, psychiatryczne, inne).

Kolejno wymienia się wskazania pilne: nieprawidłowe ułożenie główki, a także nieprawidłowe położenie płodu podczas trwającej czynności skurczowej. Takie wskazania to również dystocja szyjkowa oraz ciężki stan przedrzucawkowy. Pilnym powodem do przeprowadzenia operacji jest poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Wyróżnia się wskazania naglące, kiedy niebezpieczeństwo jest potencjalne. Ma to miejsce wobec wystąpienia nieprawidłowych zapisów KTG. Występują także wskazania nagłe, takie jak wypadnięcie pępowiny oraz podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy. Ponadto takim wskazaniem będzie przedwczesne oddzielenie łożyska, rzucawka, zagrażająca rzucawka, a także zaburzenia czynności serca płodu.