Home
Wypadki
komunikacyjne
Błędna
diagnostyka prenatalna
Urazy
okołoporodowe
Błędy
medyczne
Wypadek
przy pracy
Wypadki
rolnicze
Kontakt
krop pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
Blog

Cięcie cesarskie krwotok

Krwotok w tracie lub po cięciu cesarskim stanowi poważne ryzyko wystąpienia innych  zachorowań. Może również prowadzić do śmierci. Jego wystąpienie związane jest z śródoperacyjną utratą krwi. Jako najczęstszą przyczynę krwotoków wskazuje się niedowład macicy. Rodzaj zastosowanego nacięcia macicy również może stać się przyczyną krwotoku. Na krwotok szczególnie narażone są pacjentki, u których występują patologie łożyska. Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia pojawia się wobec zastosowania znieczulenia ogólnego, przedłużonego porodu, ciąży wielopłodowej, czy też braku postępu w drugim okresie porodu. Niemożność opanowania krwawienia może doprowadzić do operacji usunięcia macicy (histerektomii położniczej).